Helsingin yliopisto

Tiedot

3.1715 Anders Bergius 5267. * Taivassalossa 10.6.1693. Vht: Taivassalon kirkkoherra, FM Anders Bergius 2091 (yo 1670/71, † 1724) ja Sara Wärdh (Tengströmin tieto, jonka mukaan äiti olisi professori Martinus Henrici Stodiuksen tytär, on nähtävästi virheellinen). Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 3.1715 [Bergius] Andreas [Töf Salenses _ 289]. Boreaalisen osakunnan jäsen [Anno 1715 Mense Martio ...] Mag. | Andreas [Bergii.] | Magister legens Rostochii. | Adjunctus Theologiæ Aboæ et Pastor in Pijkis A:o 1724. | 1728 d. 5 Jan. Prof. Theol. Ord. | et Pastor in Nåndahl. 1733 Doct. Theol. creatus. 1734 Prof. Primar. | Archipræp. et Past. Eccl. Svec. Aboëns. | 1744. Præses Consistorii Magni et Past: Templi Cath: Holmiæ. obiit. Ylioppilas Uppsalassa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti Uppsalassa 1.3.1718 pro exercitio, pr. log. ja metaf. prof. Joann. Steuchius. Respondentti Uppsalassa 4.2.1719 pro gradu, pr. itäm. kielten prof. Ol. Celsius senior. FM Uppsalassa 16.6.1719. Ylioppilas Rostockissa 13.12.1719 Andreas Bergius filius, Aboa-Suecus, philosophiae magister. Preeses Rostockissa vuosina 1720–23. Respondentti Turussa 20.6.1724, pr. Jonas Fahlenius U521. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1724. Preeses 21.4.1733 pro doctoratu. TT Turussa 8.5.1733. — Hämäläisen osakunnan inspehtori 1729, Pohjalaisen osakunnan 1740–44. — Rostockin yliopiston teologian dosentti 1720. Turun akatemian teologian apulainen 1724, kolmas teologian professori 1728, ensimmäinen 1734–44, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1724–34, palkkapitäjänsä Piikkiön kirkkoherra 1724, Naantalin ja Raision 1728, Turun ruots. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1734. Akatemian rehtori 1735–36. Pakeni sotaa Ruotsiin 1743 ja jäi sinne. Tukholman Nikolain (Suurkirkon) seurak. kirkkoherra ja Tukholman konsistorin esimies 1744. Valtiopäivämies 1738–39, 1740–41 ja 1746–47. † Tukholmassa (Nikolai) 23.8.1750.

Pso: 1730 Anna Margareta Meurman († 1773).

Poika: pankin kirjanpitäjä Anders Bergius 7023 (yo 1744, † 1764).

/ Eräs toinen Anders Ericsson Bergius Gothoburgensis ylioppilas Lundissa 19.11.1716 ja Uppsalassa 29.8.1717, † Göteborgin koulun kollegana 1738. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 21a; HYK ms., Bor. osak. matr. #313; RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 4 (KA mf. FR 134). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 356 (LXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 55 (LXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 19, 31, 64, 166, 228, 235 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 11 passim; Die Matrikel der Universität Rostock IV 1694–1789 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1904) s. 115; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #51. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 101, 446; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 46, 75, 79, 111; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 128, 208; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 307; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #46, 247; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 82 (Bergius Taulu 5); G. Hellström, Stockholms stads herdaminne (1951) s. 441; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #229–242P, 487D, 488D, 498D, 499D, 505D, 506D, 512D, 513D, 516D, 528D, 657D, 660D, 662D, 663D, 670D, 869R, 910D, 1364D, 1371D, 1387D, 1388D, 1390D, 1579D, 1581D, 1606D, 1612D, 1616D, 2385D, 3244D, 3477D, 3487D, 3499D, 3523D, 4101D, 4104D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun ruotsalainen seurakunta; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7497; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 87; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 50 (1979) s. 26; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #1132; O. Rundt, Släkten Alftans ursprung. Genos 62 (1991) s. 16; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 563.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Bergius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5267>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.