Helsingin yliopisto

Tiedot

23.7.1722 Johan Fortelius 5327. * Porissa 12.8.1701. Vht: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721) ja hänen 2. puolisonsa Maria Arctopolitanus. Ylioppilas Turussa 23.7.1722 [Fortelius] Johan [Satac _ 297]. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 23.7.1722 [1722. d: 23 Julii.] Johannes Fortelius Biörneburgensis. Promotus Phil. Magister 1729 d: 24 Junj. | Rector scholæ Neocoastrensis. | Deinde Lector Gymn. Borgoënsis. jam Past: et Præpos in Hellsingfors meritissimus. | tandem | Archipræpositus Borgoënsis. Respondentti 15.3.1729 pro exercitio, pr. Johan Haartman 4419. Respondentti 17.6.1729 pro gradu, pr. Anders Pryss 3501. FM 25.6.1729. — Savonlinnan triviaalikoulun rehtori 1731, siirtyi koulun mukana Lappeenrantaan 1732. Porvoon lukion kaunopuheisuuden ja runousopin lehtori 1734. Helsingin kirkkoherra 1741. Lääninrovasti s.v. Porvoon tuomiorovasti 1765. Puhuja pappeinkokouksessa Porvoossa 1733, synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa 1755. † Porvoossa 9.9.1767.

Pso: 1733 Anna Hahn († 1796).

Appi: kruununvouti Petter Hahn 4753 (yo 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 66b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #517. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 362 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 148 ("Johan Fontelius"), 172, 257, 341, 515, 516, 518, 541; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 118, 168, 246, 326, 327, 354, 363, 375, 381, 419, 431, 488, 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 33, 220. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 378; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 201, 293, 358; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 108, 179; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #494D, 665D, 690D, 806D, 1370R, 1658D, 1906D, 2393D, 3243R, 3553D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Fortelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5327>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.