Helsingin yliopisto

Tiedot

1722 Gabriel Wegelius 5350. * Tyrväällä 5.9.1702. Vht: Tyrvään kirkkoherra Johan Wegelius U394 († 1725) ja Kristina Lauraeus. Ylioppilas Turussa 1722 [Wigelius] Gabr. [Johannis _ 299]. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 27.9.1722 [1722. d: 27 Septembris] Gabriel Wegelius Tyrviensis V: Pastor in Karcku. | Jam Pastor ordinarius ibid. | Obiit 1745. ‹Sukunimeksi on kirjoitettu ensin Wigelius, joka on sittemmin korjattu muotoon Wegelius.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.12.1729. — Karkun kirkkoherran apulainen 1729, vt. kirkkoherra 1734, vakinainen 1740. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1735. ‡ Karkussa 19.9.1746.

Pso: Katarina Thurovius († 1775).

Appi: Huittisten kappalainen Johan Thurovius 4074 (yo 1694/95, † 1730).

Poika: Euran pitäjänapulainen Johan Wegelius 7964 (yo 1757, † 1788).

Vävy: Suoniemen kappalainen Jakob Leistenius 6166 (yo 1735, † 1803).

Vävy: varamaanmittari Joakim Hornborg 7751 (yo 1753, † 1802).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 211a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #526. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 368 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 576 ("Wesselius"); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 62; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 8, 164, 166; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 37. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 248; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 847 (Wegelius Tab. 73); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #677D, 1387D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Karkku.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Wegelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5350>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.