Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1722 Johan Nylander 5364. * Oulussa 20.8.1698. Vht: oululainen kauppias Simon Mattsson Saari (Nylander, † 1715) ja Anna Johansdotter Hedraeus. Ylioppilas Uppsalassa 12.4.1716 *Johannes Nylander O.both. exul sub præceptore Sipelio O.botn. Ylioppilas Turussa sl. 1722 Nylander Joh. Ostrob _ 301. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1722] Johannes Nylander. Upsalia advenit | ubi per VI annos studuerat. | Magister Philosophiæ | Primus | creatus d. 14 Jun: 1726. | Inde Conrector Helsingf. | Lector jam Theologiæ Gymnasii Regii Borgoënsis 1728. Comitiis Episcopi loco intererat. 1746. Episcopus Borgoensis. | Obiit. | \ 15. Johannes Nylander. Inskrefs i Afdelningens Matrikel år 1722 under Theologiæ Professoren Herman Ross' (Ostrobottniensis) Rectorat. Han hade förut studerat uti Upsala i 6 års tid. Blef den 14. Juni 1726 promoverad till Philosophiæ Magister (förmodl. i Åbo.) Sedermera utnämndes han till Conrector vid Helsingfors Skola och derefter till Lector uti Theologien vid Borgå Gymnasium. Bivistade, uti Biskoppens stad och ställe, riksdagen, år 1728. År 1746 upphöjdes han till Biskop öfver Borgå stift. Dog år ‹–›. Respondentti 6.4.1723 pro exercitio, pr. Daniel Juslenius 3745. Respondentti 17.6.1724 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 14.6.1726 priimus. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.6.1727. TT h.c. Uppsalassa 15.6.1752. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1722–25. — Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1725. Porvoon lukion historian ja siveysopin lehtori 1726, teologian lehtori 1728, samalla palkkapitäjänsä Säkkijärven kirkkoherra 1728, Lapinjärven 1730. Porvoon vt. tuomiorovasti 1739. Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1727, vt. esimies 1742–45. Porvoon hiippakunnan piispa 1745, samalla palkkapitäjiensä Lammin, Myrskylän ja Sipoon kirkkoherra 1747. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1740. Valtiopäivämies 1738–39, 1742–43, piispana 1746–47, 1751–52 ja 1755–56. † Porvoossa 10.6.1761.

Pso: 1:o 1727 Katarina Helsingius († 1742); 2:o 1744 Vendla Juliana von Glan tämän 1. avioliitossa († 1799).

Pson seur. aviomies: Porvoon piispa, FM ja TT Gabriel Fortelius 5295 (yo 1719, † 1788).

Appi: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741).

Eno: Tyrnävän kappalainen Johan Hedraeus 3816 (yo 1692, † 1742).

Poika: Porvoon pormestari Daniel Nylander 8046 (yo 1758, † 1782).

Poika: kansliakollegion protonotaari Johan Nylander 8476 (yo 1764, † 1791).

Veljenpoika: oululainen kauppias Simon Nylander 6237 (yo 1735, † 1752).

Sisarenpoika: Anders Nylander 7254 (yo 1746).

Lanko: hovioikeudenneuvos Joakim von Glan 6556 (yo 1739, † 1798).

Vävy: Loviisan kirkkoherra, FM ja TT David Starck 5718 (yo 1729, † 1778).

Vävy: Juvan kirkkoherra, FM ja TT Henrik Poppius 6660 (yo 1740, † 1786).

Vävy: lääketieteen professori, LT Johan Haartman 6683 (yo 1740, † 1787).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra, FM Samuel Krogius 6764 (yo 1741, † 1796).

Vävy: Tukholman kirkkoherra, TT Joel Jakob Petrejus 7145 (yo 1745, † 1804).

Vävy: Leppävirran kirkkoherra, FM Gustaf Fredrik Aurenius 7297 (yo 1747, † 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 141a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #591; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 ([17.12].1723). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 371 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 171, 172, 256, 340, 425, 516, 517, 541; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 199; A. R. Cederberg, Porvoon hiippakunnassa vv 1722–1728 papiksi vihityiden luettelo. SKHS pöytäk. 10 1909–1910 (1912) s. 212; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 105; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #591; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #172. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 311; Finlands minnesvärde män I (1853–54) s. 237–256; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 198, 202, 243; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 67, 458; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 966 (Nylander Taulu 22); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #816D, 1607D, 1658D, 1834R, 1838G, 1839G, 1911D, 2063G, 2388D, 2406D, 2432D, 2448D, 2462D, 2463D, 2483D, 2505D, 3295D, 3299D, 3429R, 3445D, 3445G, 3453D, 3501D, 3519D, 3535D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 148; S-E. Åström, Släkten Nylander 1631–1981. SSJ 37 (1983) s. 39; Suomen kansallisbiografia. Hakemisto (2008) s. 56.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 18.4.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Nylander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5364>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.