Helsingin yliopisto

Tiedot

1723/24 Erik Cajanus 5414. * 15.9.1703. Vht: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Erik Cajanus 4048 (yo 1694, † 1737) ja Margareta Lund. Ylioppilas Uppsalassa 24.10.1722 Ericus Cajanus Ostrobothniensis. Ylioppilas Turussa 1723/24 [Cajanus Ericus Bothn _ 272. 303]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1723] Ericus Erici Cajanus. Upsalia advenit. d. VII Calend: Maji edidit dissertationem de DOLO HEVÆORUM GIBEONITICORUM Anno M.DCC.XXX. mox eodem anno examen stili prid. Iduum Maji et Theologiæ IV Id: Junii subiit. Præstito in Philosophia examine d. 1 Junii CDCCXXXI. Candidatus evasit Philosophiæ. A:o 1732 Sacros subivit ordines Parentis factus Adjunctus.d: 4 mensis Julii Magister Philosophiæ absens proclamatus est. 1736 Pastor nosocomii Cronobynsis. | 1765. Ex hydrope extumescebant pedes, et post tres menses animam pie exspiravit. Respondentti 25.4.1730 pro exercitio, pr. Isak Björklund U586. FK 1.6.1731. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Kälviällä) 24.1.1732. Respondentti 1732 pro gradu (ms.). FM 4.7.1732. — Yksi Pohjalaisen osakunnan vanhimman matrikkelin laatijoista 1730 (osakunnan pöytäkirja 7.4.1730, HYK ms. PohjO:Ba1). — Kruunupyyn vt. kirkkoherra 1732, sittemmin kirkkoherran (isänsä) apulainen siellä. Kruunupyyn hospitaalinsaarnaaja ja pitäjänapulainen 1735. † 11.5.1765.

Pso: Barbro Escholin († 1785).

Appi: Uskelan kirkkoherra Gabriel Escholin 3320 (yo 1686, † 1732).

Poika: nimismies, FK Erik Cajanus, myöh. Cajan 7757 (yo 1753, † 1779).

Vävy: Limingan kappalainen, FM Arvid Mennander 7393 (yo 1748, † 1798).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #594; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 (15.2.1724). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 369 (LXXVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 194, 295, 318, 325, 328, 332, 333, 335, 340, 341, 516, 518, 545, 643; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 78; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 151; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #594; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 155. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 131, 132; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 251 (Cajanus Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #487G, 489R, 490G, 492G, 493G, 1370D, 1838G, 1841G, 1889D, 3429G, 3432G, 3436G, 4451aR; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Kruununkylä, hospitaali.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5414>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.