Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1724 Gustaf Polviander vanhempi 5421. * Ikaalisissa 21.7.1706. Vht: Ikaalisten pitäjänapulainen Nils Polviander 3985 (yo 1693/94, † 1716) ja Agneta Paulin. Ylioppilas Turussa kl. 1724 [Polviander] Gustav. Nicolai Sat _ 305. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.3.1724 [1724] d. 20 Martii Gustavus Nicolai Polviander Ikalensis | Curator Nationis | 1734 constitutus substit. past. in Kyrkslätt sacro ordini initiatus die 4. Junii 1735. | eadem anno die 11 Julii promotus Philosophiæ Magister Inde Rector Scholæ Triwialis Tavastburgensis. | ‹Vuosiluku 1749 on korjattu vuodeksi 1752.› Pastor in Hattula constitutus. | 1782 Præpos. design. obiit. d. 20 Jan. 1783. Respondentti 5.5.1733 pro exercitio (vrt. Suomen almanakan juhlakirja, 1957, s. 161), pr. Isak Björklund U586. Vihitty papiksi 4.6.1735. Respondentti 25.6.1735 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 11.7.1735. — Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1733. — Kirkkonummen vt. kirkkoherra 1735. Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1736. Hattulan kirkkoherra 1752. Rovasti 1782. † Hattulassa 20.1.1783.

Pso: 1745 Elisabet Florinus († 1766).

Appi: Kangasalan kirkkoherra, FM Mårten Florinus, myöh. Florin 3652 (yo 1690, † 1731).

Poika: Hattulan kirkkoherra, FM Gustaf Polviander 8389 (yo 1762, † 1805).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 151a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #538. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 378 (LXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 393, 514, 515, 516, 518; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 78, 117, 118, 168, 246, 327, 363, 419, 430, 431, 488, 515; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 34, 89, 136, 148, 149, 200, 230, 333, 352, 419, 420, 491. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 303; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 281; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 398 (Polviander Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #503G, 504R, 1359G, 1366G, 1376G, 2484D, 3010D, 3457R, 4166D, s. 585 3460D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hattula.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 18.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5421>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.