Helsingin yliopisto

Tiedot

1693/94 Nils Polviander Nicolaus Simonis, Ikalensis 3985. Vht: Ikaalisten kirkkoherra Simon Polviander 1584 (yo 1662/63, † 1711) ja Anna Barck. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1693/94 [Polviander] Nicol. [Satac. _ 205]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1693/94] Nicolaus Polviander | [Ikalenses] | Adjunct. Minist. in Ikalis. | Solitarias ibidem sub jugo Russico Ecclesiæ agens curas, una cum pluribus ex Clero Fennico residuis ab hoste captivus Tavastburgum ductus est A:o 1716, et exinde Pettersburgum, ubi in ferali rabie Muscovitica innoxie et præmature fatis cessit, ‹Kreikkalaisin aakkosin kirjoitettu teksti on jätetty tallentamatta.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Ikaalisten kirkkoherran (isänsä) apulainen 1701, sittemmin pitäjänapulainen. Satakunnan nostoväen saarnaaja (1713). Ikaalisten vt. kirkkoherrana isonvihan aikana. Vangittu 1716, viety Hämeenlinnaan ja sieltä edelleen Pietariin. † vankina Pietarissa 1716.

Pso: Agneta Paulin († 1751).

Appi: Kokemäen kirkkoherra Henrik Raumannus, myöh. Paulinus 1870 (yo 1666/67, † 1713).

Poika: Hattulan kirkkoherra, FM Gustaf Polviander 5421 (yo 1724, † 1783).

Poika: Euran kirkkoherra, FM Karl Polviander 5896 (yo 1732, † 1798).

Vävy: ylim. matematiikan professori, FM Johan Kraftman 5888 (yo 1731, † 1791).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 151a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #376; KA mf. ES 1971 (nn 19) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.10.1702 f. 396v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–16.2.1704 f. 108v; KA mf. ES 1974 (nn 25) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.9.1706 s. 1095; KA mf. ES 1976 (nn 27) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 4.–5.6.1708 s. 338 (Medhielparen i Ikalis H:r Niels Polviander å des Faders Kyrckioherdens dersammastädes H:r Simon Polvianders wägnar); KA mf. ES 1977 (nn 29) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–12.10.1710 s. 964 (Coadjutoren Wällärde Nils Polviander trädde för Rätten, med proposition, huruledes han, som har tillhåldh hoos sin Fader, Kyrckioherden j Ikalis Pastorat, Ehrewyrdige H:r Simon Polviander, efter samptel:e bem:te Sochns Inwånares Anmodan, wid hållit Kyrckiorådh, förl:t Åhr 1709, med egne Medel låtit opsättia och förfärdiga, en, för hela Sochnen utj Byggnan, samfält Skårstens Stuga j Prästegården, med fönster och annat innan rede, Och om bekostnan, med Sochnens Inwånare, träffat en sådan förening, att H:r Nils, af hwart hemman j Sochnen, 3 T:r Sp:l skulle tillställas); KA mf. ES 2093 (ss 30) Lapväärtin käräjät 30.6.–1.7.1708 s. 717 (Capellanen wid Ikalis Sochns Försambling Wällärde H:r Niels Polviand:r); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 23.10.1690 s. 51. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 266 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 448–451, 514; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #376; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 145 #260. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 266; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 397 (Polviander Taulu 4); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 155.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3985>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.