Helsingin yliopisto

Tiedot

1724/25 Karl Sund 5467. Vht: helsinkiläinen kauppias Petter Sund ja hänen 2. puolisonsa Anna Helena Bock tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1724/25 [Sund] Carol. Nyl: _ 307. — Helsingin triviaalikoulun ylempi kollega 1731, erotettu 1735 tuomittuna hovioikeudessa pyhäpäivänrikoksesta ja anopin solvaamisesta. Rantaviskaali. † Helsingissä 3.1747.

Pso: ~1733 Maria Wester (jäi leskeksi).

Velipuoli: Petter Sund 4746 (yo 1703).

Veljenpojan poika: Loviisan makasiininhoitaja, majuri Karl Petter Sunn 9717 (yo 1779/80, † 1820).

Lanko: Turun akatemian kvestori Johan Petter Flachsenius, myöh. Flachseen 4213 (yo 1696, † 1732).

Lanko: Helsingin tullinhoitaja Johan Fritz U597 († 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckning 1737/2:971 (Bock, Anna Helena, d. /11 1736; änka efter Sund, Peter, handelsman, Hälsingfors; barn: 1) Sund, Brita, änka efter Flaxeen, Johan Peter, akademiräntmästare, Åbo; 2) Sund, Catharina, g.m. Fritz, Johan, inspektor vid stora sjötullen, Hälsingfors; 3) Sund, Julius, handelsman, Hälsingfors; 4) Sund, Helena, hu., Hälsinge sn., Finland; 5) Sund, Isak, handelsman; 6) Sund, Carl, kollega; i föreg. gifte m. Hiellmman, Erik, tullförvaltare, Tavastehus: Hielmman, Erik Magnus, kryddkrämare); KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 19.–20.8.1701 s. 208–219 (Det instälte sig för Rätta Handelsman Petter Sundh, jempte dess hustru Anna Helena Bock, gifwandes Rätten tillkänna, hurulunda ett osant roop skall wara om henne Helena Bock opkommit, som skulle hon wara wållande till fäädeijans på Dommarbyy Beatas wedh nampn dödh, hwilken wedh begynnelsen af Martii Månadh innewarande åhr aflijdit ... dömmes Hustru Anna Bock frij, att wara wållande till hustru Beatas dödh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 379 (LXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 550; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 191, 234–237, 251, 308, 312, 315, 330, 344, 348, 389, 395, 430, 434, 438, 484, 497–498; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #349; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #129. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 246 (Carl Peter Sund); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3430G; A. Linnavuori, Huomattava Viipurin Thomas. Herkepaeus-suvun historiaa (2007) s. 65.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Sund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5467>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.