Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1696 Johan Petter Flachsenius, myöhemmin Flachseen Johannes Petrus Johannis, Aboensis 4213. Vht: teologian professori, FM ja TT Johan Flachsenius 981 (yo 1653, † 1708) ja hänen 2. puolisonsa Elisabet Arensbeck. Ylioppilas Turussa kl. 1696 [Flachsenius] Joh Petrus Johan:is [Prof filii _ 214]. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1707 – kl. 1709. — Kuninkaallisen kanslian ylim. kanslisti 1711. Hälsingen kolmikaspataljoonan rykmentinsotatuomari 1712. Turun akatemian kvestori 1719. ‡ Maariassa 16.5.1732.

Pso: noin 1722 Brita Sund (‡ 1747).

Poika: Loviisan kaupunginviskaali Johan Petter Flachsén 7194 (yo 1746, † 1802).

Lanko: helsinkiläinen rantaviskaali Karl Sund 5467 (yo 1724/25, † 1747).

Vävy: Taivassalon kirkkoherra, FK Hans Henrik Barck 6901 (yo 1742/43, † 1786).

Vävy: Iitin kirkkoherra, FM Jonas Krook 7175 (yo 1746, † 1763).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 28.5.1719 f. 82 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Johan Peter Flachsen att wara Åbo Academiæ Räntmästare ... uti den framl:ne Gustaff Hacks 3500 ställe; Hafwandes han, så snart den Orten blifwer återstält, och han der kommer att giöra wärkelig tienst, då att niutha der löhn, som samma beställning påföres). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 44 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 138, 163, 164, 282, 308, 471, 504; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 14; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 2 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 6 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 2 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 72 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 242 passim. — E. Leijonhufvud, Namnlistor över officerskårerna vid svenska s. k. männingsregementen till fot under stora nordiska kriget. Skrifter utgifna af Personhistoriska samfundet 10 (1918) s. 143; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #125G, 860G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8500; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 180; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #964; K. Kyläkoski, Flachsenius, muistiinpanoja (2009) s. 61, 74.

Doria gratulantti

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Petter Flachseen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4213>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.