Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1731 Johan Justander 5841. Kastettu Lempäälässä 27.11.1713. Vht: Lempäälän kirkkoherra, FM Henrik Justander 4098 (yo 1695, † 1749) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Tolpo. Turun katedraalikoulun oppilas 28.9.1726 (in cl. rect. circ. infer., Lempalensis) – 31.5.1731 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1731. Respondentti 25.6.1745 pro exercitio, pr. Johan Browallius U670. Respondentti 15.7.1745 pro gradu, pr. Johan Browallius U670. FM 18.7.1745. — Turun akatemian matematiikan ja fysiikan dosentti 1746, samalla Turun tuomiokapitulin varanotaari 1749. Maanmittauskomission tähtitieteen observaattori 1753. Mittasi edeltäjänsä Jakob Gadolinin kanssa kolmioketjun Ruotsin rannikolta Ahvenanmaan ja Turun kautta Helsinkiin. † Turussa (ruots. seurak.) 23.12.1774.

Pso: 1759 Anna Maria Hernmarck († 1788).

Poika: tukholmalainen kirjakauppias, dosentti, FM Johan Gustaf Justander 9569 (yo 1778, † 1833).

Lanko: Turun hovioikeuden asianajaja Johan Hernmark 8347 (yo (1761), † 1783).

Viittauksia: HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 665 (6.1758); HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 150' (4.2.1768), 501' (8.3.1770, Til Hans Excellence Cantzlern föreskrifft för Astronomiae Observator Justander at erhålla direction öfwer Mätningzcommission här i landet); HYKA TAA Hf, Konsistorille toimitetut perunkirjoitus- ym. asiakirjat 1737–1827. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 409 (LXXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 62 (LXXXIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 238, 256; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 115, 132, 306, 361; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 82, 130, 137, 156, 276, 467, 471; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 31, 67, 94, 142, 156, 165–169, 252, 289; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 208 ([Wistas i] Åbo, vice Notarien C. E.); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628–1900 (1896–1903) s. 213 #2618; A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 26; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 109 (Justander Taulu 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #685R, 686R; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 29; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 159.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Justander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5841>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.