Helsingin yliopisto

Tiedot

(1761) Johan Hernmark 8347. * noin 1729. Vht: Ahvenanmaan tuomiokunnan tuomari Olof Hærnmarck (Olaus Andreæ, yo Uppsalassa 4.9.1711, † Finströmissä 1739) ja Sabina Henning tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Uppsalassa 19.10.1749 Johannes Hernmark Medelpadus. Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten Turun akatemian konsistorin pöytäkirjassa 10.12.1761 juris stud. Johan Sternmarck Jemtlandus. Turun hovioikeuden auskultantti 25.5.1762. — Turun hovioikeuden asianajaja. Tilanomistaja Finströmissä. † Turussa (ruots. seurak.) 2.4.1783.

Pso: 1776 Ulrika Friesenheim (elossa 1801).

Lanko: tähtitieteen observaattori, FM Johan Justander 5841 (yo 1731, † 1774).

Viittauksia: HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1762; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (7.5.1762, Juris Studiosus herr Johan Hernmarck, som för detta biwistat Kongl. Academien i Upsala); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #87; KA valtakunnanregistratuura 27.6.1721 f. 63 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för [Auscultanten uti wår Swea Håffrätt] Olof Hernmark, at wara Häradzhöfdinge på Åhland ... medelst Andreæ Portæi 3150 dödelige frånfälle Häradzhöfdinge beställningen på Åhland är blefwen ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 142 (CXII); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 163 (Medelpado-jämtländska nationen); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 429; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 374; B. Lundqvist, Västgöta nation i Uppsala I 1595–1720 (1928–46) #1355 (isä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hernmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8347>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.