Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Henrik Justander Henricus Erici, Borealis 4098. * Mynämäessä 30.6.1676. Vht: Mynämäen kirkkoherra, professori, FM Erik Justander 483 (yo (1645), † 1678) ja Maria Hartman tämän 1. avioliitossa. Turun katedraalikoulun oppilas 2.10.1686 (in cl. I colleg., Henricus Erici Justander Wirm.). Ylioppilas Turussa kl. 1695 [Iustander] Henr. Boreal _ 209. Boreaalisen osakunnan jäsen 10.12.1696 Mag. | Henricus Justander adscit:s in soc:m in Jun: 1695. Sed huic libro inscriptus 10 Dec: 1696. | Pastor | et P. | in Lempälä | obiit d: 20. Maii 1749. Respondentti 13.12.1702 pro exercitio, pr. Isak Pihlman 2136. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1705. Respondentti 1.6.1707 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 17.6.1707. — Turun katedraalikoulun alin kollega 1701, konrehtori (1709). Lempäälän kirkkoherra 1712. Isonvihan aikana venäläisten vankina Hämeenlinnassa ja Pietarissa (1717), palasi Lempäälään rauhanteon jälkeen. Lääninrovasti 1737. ‡ Lempäälässä 20.5.1749.

Pso: 1:o 1704 Katarina Tolpo († 1726); 2:o 1727 Katarina Hinnel († 1768).

Appi: teologian professori, FM Simon Tålpo 1856 (yo 1666, † 1711).

Appi: sotatuomari Johan Jesper Hinnel 3382 (yo 1687).

Poika: Lempäälän pitäjänapulainen Simon Justander 5688 (yo 1729, † 1774).

Poika: Henrik Justander 5840 (yo 1731).

Poika: tähtitieteen observaattori, FM Johan Justander 5841 (yo 1731, † 1774).

Pojanpoika: Adolf Fredrik Justander 8982 (yo 1771, † 1818).

Tyttärenpoika: katselmuskirjuri, kornetti Hans Johan Floor 8248 (yo 1760, † 1811).

Vävy: Lempäälän kirkkoherra, FM Erik Edner 6269 (yo 1736, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 100b; HYK ms., Bor. osak. matr. #232; KA valtakunnanregistratuura 21.10.1712 f. 327 (Fullmackter för någre Pastores och Lectores i Åbo samt Wexiö stiffter, hwilkens nampn här in uti finnes antecknade ... Till Lempele pastor: Henricus Justander); KA mf. ES 1726 (bb 20) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 22.–23.10.1700 s. 206 (här emoth haar swaranden genom Studenten Henrich Justander låtit föredraga Rätten). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 498; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 282; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 256; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 36, 38; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 148 #359; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 194 (1690:II), 196 (1691:II), 198 (1692:II), 199 (1693:I), 201 (1694:I), 203 (1695:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 296; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 268; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 530 (Standertskjöld Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 107 (Justander Taulu 4); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122G, 685D, 1500R, 2940R, 3244D, 3484D; T. Carpelan (†), Ättartavlor III S–Ö (1965) s. 1079 (Standertskjöld Tab. 1); O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 177; O. Rimpiläinen, Suomen julkiset koulut ja niiden opettajat isonvihan aikana. SKHSV 68–69 (1979) s. 49; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 171; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 196.

Doria respondentti
Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Justander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4098>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.