Helsingin yliopisto

Tiedot

1731/32 Nils Gustaf Duncan 5889. * vanhempien ollessa sotavankeudessa Moskovassa 20.11.1711. Vht: Lappeenrannan postimestari, sotakomissaari Gustaf Duncan (Gustavus Nicolai, yo Tartossa 23.5.1694, † 1742) ja Elisabet Lange. Tallinnan koulun (lukion?) oppilas 1721–25. Harjoitti lakitieteen yksityisopintoja. "Til winnande af mera insikt och mognad, reste han dock omsider år 1731 til Kongl. Academien i Åbo, blef Student, och året derpå om wåren inskrefwen som Auscultant wid Kongl. Hofrätten derstädes, hwarifrån han om hösten 1733 erhöll et hedrande bewis och recommendation" (Åbo Tidn. 1774 n:o 8). Cederbergin (1922) mukaan "i januari 1732 kom D. till Åbo akademi och s. å. blev han hovrättsauskultant". Duncania ei mainita ylioppilaana Turun akatemian lähteissä. — Ruotsin lähettilään sihteeri Pietarissa 1733. Lappeenrannan vt. postimestari 1739. Kuninkaallisen kanslian ylim. virkamies 1741. Palveli venäjän kielen tulkkina ja kääntäjänä. Ahvenkosken postikomissaari 1748. Postitirehtöörin arvonimi s.v. Kuninkaallisen sihteerin arvonimi 1759. Toiminut vakoojana sekä Ruotsin että Venäjän palveluksessa. † Ruotsinpyhtäällä 23.4.1771.

Pso: 1:o 1748 Susanna Charlotta Christiernin tämän 2. avioliitossa († 1757); 2:o 1761 Katarina Brita Nohrström tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: kihlakunnantuomari Erik Filip Didron 6879 (yo 1742, † 1784).

Isän isä: Tarton hovioikeuden asessori Nils Duncanus 1186 (yo 1657, † 1701).

Äidin isä: Linköpingin piispa, TT Jakob Lang 1889 (yo 1667, † 1716).

Poika: auskultantti Nils Gustaf Duncan 9605 (yo 1778).

Poikapuoli: sihteeri Anders Gustaf Geringius, myöh. Duncan 7817 (yo 1754, † 1765).

Lanko: Koskenkylän ruukin johtaja Abraham Nohrström U717.

Vävy: laamanni Henrik Johan Porthan 8910 (yo 1770, † 1796).

Vävy: eversti Erik Johan von Fieandt 9395 (yo 1776, † 1810).

Viittauksia: Åbo Tidn. 1774 n:o 8; A. R. Cederberg, Några anteckningar om släkten Duncan. PHT 23 (1922) s. 167; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 762; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #281D, 1904D.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Gustaf Duncan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5889>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.