Helsingin yliopisto

Tiedot

13.3.1732 Aaron Limatius 5911. * Kangasniemellä 22.3.1713. Vht: Joroisten kirkkoherra Johan Limatius 4551 (yo 1700, † 1732) ja Katarina Lithovius tämän 2. avioliitossa. Porvoon lukion oppilas 29.2.1730 – 1732. Ylioppilas Turussa 13.3.1732. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1732 d. 13. Mart.] Aaron Joh:s Limatius. Respondentti 30.4.1737 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. Respondentti 8.4.1738 pro gradu, pr. Johan Wallenius 5294. FM 4.7.1738. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.1.1742. — Porvoon tuomiokapitulin varanotaari 1737. Lappeenrannan triviaalikoulun vt. konrehtori 1741. Armovuodensaarnaaja ja vt. kirkkoherra Padasjoella 1742, kirkkoherra siellä 1743. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Porvoossa 1740. † Padasjoella 29.3.1770.

Pso: 1:o ~1743 Anna Helena Schog tämän 2. avioliitossa († 1765); 2:o 1766 Hedvig Katarina Craemer († 1821).

Pson edell. aviomies: Padasjoen kirkkoherra Simon Mulinus 5510 (yo 1726, † 1741).

Poika: notaari Aron Limatius 8479 (yo 1764, † 1812).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #521. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416 (LXXXIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 96, 492, 493, 549, 585, 630; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 24, 26, 42; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 51; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #95; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 73. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 358; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 79; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 121; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #256D, 1929D, 2468D, 2511D, 3294D, 3478R, 4097R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 154.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aaron Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5911>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Limatius, Aaron Johannis. – Vib. 521: 13.3.1732, men ej i Index. Föregåendes bror. Född 1710. Gymnasist i Borgå 1730. Stipendiat 1736–38. Respondens 30.4.1737 (med grat. af sin bror Joh.) u. Scarin, 8.4.1738 pro gradu u. Joh. Wallenius. Magister 4.7.1738. Konsist. vicenotarie i Borgå 1737. T. f. konrektor i Vilmanstrand 1741. Pvgd 1742. Kh, med fullm. af Campenhausen, i Padasjoki 1743. Död 1770. Af honom mycket lärdt utstofferade verser vid fänriken C. Fr. Tigerstedts och S. Magd. Ehrenreuters bröllop på Boe gård 1738 i juli.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 416.