Helsingin yliopisto

Tiedot

1718 Johan Wallenius 5294. * Karjalohjalla 4.1.1698. Vht: Vehmaan kirkkoherra, FM Jeremias Wallenius 3232 (yo 1685, † 1735) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Leerman. Turun katedraalikoulun oppilas 3.10.1711 (in cl. rect. circ. infer., Johannes [Jeremiae Wallenii Carisloj.]). Vihollisen hyökkäys näytti katkaisevan mahdollisuuden opintojen jatkamiseen vuonna 1713, mutta ruhtinas Galitzin, joka oli havainnut Walleniuksen epätavalliset taipumukset kirjaviisauteen, karkotti hänet Ruotsiin 1716. Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1718 [Wallenius] Johan. Bor. _ 294. Ylioppilas Uppsalassa 24.3.1719 Johannes Wallenius Ostroboth. \ Tillagdt efter Symbola: 'Studiosus ex Acad. Aboënsi.', där det jämväl anmärkes: 'ob egestatem nihil dedit'. Respondentti Uppsalassa 20.6.1723 pro exercitio (Nylandus), pr. käytänn. filos. prof. And. Grönwall. Boreaalisen osakunnan jäsen 1723/24 [1723/24] Joh: Wallenius Holmiæ A:o 1718 in numerum studiosorum Aboënsium adscitus. | Die 20 Junii A:o 1723 Upsaliæ Disputationem de Apodixi Morali a se enenctu gratia conscriptam, publice defendit. Mense vero Septembri ejusdem anni Aboam reversus, die 29 Novembr. examini styli distebatur, et sequenti anno die 15 Maji examini rigoroso, quod in Mense Novembri publica Disputatio, pro gradu, de Adultera Joh: 8: sub præsidio Max. Rev. Prof. Dan. Juslenii, excepit. | Anno 1727. v. Pastor in Wehmo et Lokalax. | 1728 Adj. Fac. Theol. et Pastor in Pemar. | 1736 Prof. Log. et Metaph: | 1738 tertius Theol. Prof: | 1740 Doct. Theol. creatus. 1741. Secund. Theol. Prof. et 1744 Primarius Theolog: Obiit 1748. FK Turussa 15.5.1724. Respondentti 28.11.1724 pro gradu, pr. Daniel Juslenius 3745. FM 14.6.1726. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1.11.1727. Respondentti 23.11.1728, pr. Anders Bergius 5267. Preeses 10.7.1740 pro doctoratu. TT 15.7.1740. — Austraalisen osakunnan inspehtori 1738–46. — Turun akatemian filosofian dosentti 1726. Vehmaan vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1727. Paimion vt. kirkkoherra (1728). Turun akatemian teologian apulainen 1729, logiikan ja metafysiikan professori 1736, kolmas teologian professori 1737, toinen 1741, ensimmäinen 1745, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1729–45, palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1729, Naantalin ja Raision 1737, Turun suom. seurak. 1741, vt. tuomiorovastina pikkuvihan aikana, Turun ruots. seurak. ja Kaarinan kirkkoherra sekä tuomiorovasti 1745. Valittu akatemian seuraavaksi rehtoriksi 1746 (kuoli ennen rehtorin tehtävien vastaanottamista). † Turussa (ruots. seurak.) 1.7.1746.

Pso: 1729 Maria Gråå († 1753).

Appi: Taivassalon kirkkoherra, FM Martin Gråå 3268 (yo 1685, † 1736).

Poika: matematiikan professori, FM Martin Johan Wallenius 6924 (yo 1743, † 1773).

Poika: dosentti, FM Jeremias Wallenius 7436 (yo 1748, † 1763).

Poika: Turun hovioikeuden varapresidentti Erik Wallenius, myöh. Walleen 7437 (yo 1748, † 1818).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 204b; HYK ms., Bor. osak. matr. #326; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1722–1754 (15.10.1723); RA Civila Meritlistor 1729–1740 vol. 4 (KA mf. FR 134). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 367 (LXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 57 (LXXV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 150, 171, 172, 256, 341, 516, 518, 548; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 76, 77, 117, 167, 206, 217, 245, 276, 280, 315, 328, 339, 359, 360, 391, 412, 446, 448, 449, 529; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 142 passim; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 127; A. R. Cederberg, Piispa Herman Witten vihkimien pappien luettelo 1719–1727. SSV 17 (1933) s. 248–258 #97; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 60; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 230 (1711:II), 231 (1712:I), 232 (1712:II). — Lärda Tidningar 1746 n:o 35; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 215; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 46, 56, 75, 85, 111; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 204; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #53; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1347 (Vallenius Taulu 9); T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 319 (Walleen Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #229R, 657D, 660D, 662D, 663D, 670D, 674D, 683D, 688D, 690D, 910D, 1579D, 1606D, 1612D, 1837R, 3477D, 3487D, 3500D, 3514D, 4096–4105P, 4104D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Turun ruotsalainen seurakunta; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 87; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 280.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wallenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5294>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.