Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Simon Storchovius Simon Erici, Aboensis 607. Kotoisin Turusta. Ylioppilas Turussa 1647/48 Storchovius Sim. Erici Ab _ 31. — Rautalammin kappalainen 1653. † luultavasti noin 1677.

Pso: Anna († 1701).

Vävy: Saarijärven kappalainen Henrik Argillander 2177 (yo 1672, † 1689).

Vävy: Keuruun ent. kappalainen Johan Hortelius 2452 (yo 1676, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; Tiedonanto 1.10.2011 (SSHY Keuruun rippikirjassa 1696–1701 s. 58 Pöyhölän pappilassa mainitaan herra Johan Horteliuksen ja tämän vaimon Gertrud Storchovian perheessä äitivanhus Anna, joka kuoli 1701. Tämä lienee ollut Simon Storckoviuksen leski Anna); Tiedonanto 25.9.2013 (Simon Storckoviuksen poika Johan Storckovius toimi vuonna 1713 rykmentinkirjuri Konrad Bilsteenin 3545 veronkantomiehenä: Uppå Regementzskrif: Wälbetredde Conrad Bilsteens genom des Opbördzman Johan Storckovius. Lähde SSHY Sääksmäen tuomiokunnan ilmoitusasiain pöytäkirja, Rautalammin käräjät 2.–4.3.1713); KA mf. ES 1782 (ee 6) Sysmän käräjät 22.10.1649 f. 16 (Henrich Peerson i Joutza, och Staffan Clemetzson Ibidem pålades att förhiellppa Studenten Simon Erici till sin Byssa, som för honom i Kolliola af Lars Erichssons Follck Fördärfwat är, Så lagandes att han antten får sin Byssa frij och färdigh igen, eller och hwadh han är skadd och Fördärfwadt betala och Upfylla); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Iisalmen käräjät 19.–20.1.1660 (Her Simon Caplan ifrå Rautalambj Sokn anklagade); KA mf. ES 2008 (oo 14) Puumalan käräjät 26.–27.2.1700 s. 112 (Munsterskrifwaren Johan Storckovius [Turun katedraalikoulun oppilas 28.7.1679, Sacellani Filius in Rautalammi] beswärade sigh öfwer sin Bostels bonde Måns Sårion i Lambila by). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 37 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 196 (15.11.1645, Simon Erici en diekn), 358, 361, 476, 478; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 142 (mainitaan edesmennyt akatemian räätälin leski Maria Storcovius). — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 222 (Simon Erici Storchonius); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 198; H. Walli, Montan-suvuista. Genos 29 (1958) s. 90.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Storchovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=607>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.