Helsingin yliopisto

Tiedot

1734/35 Karl Johan von Holthusen (Holthausen) 6157. * noin 1715. Vht: henkivartiosotilas Samuel von Holthausen († 1744) ja luult. Margareta Rosendal. Ylioppilas Turussa 1734/35 Holthusen Car. Joh. von _ 353. — Voluntaari linnoituskunnassa. Siirto henkivartiostoon 1739, kapteeni 1750. Johti Loviisan linnoitustöitä 1751–54. Etevä maanviljelijä Jönköpingin läänissä. Kunnostautui Pommerin sodassa. Majuri 1764, ero 1772. † 1791.

Äidin isä(?): kihlakunnantuomari Erik Rosendal 2158 (yo 1671/72, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 91a; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.4.1662 (katso U26). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 435 (LXXXVII). — S. Högberg (utg.), Matrikel över ledamöter av Kungl. patriotiska sällskapet 1766–1815. Skrifter utgivna av Personhistoriska samfundet 13 (1961) #371 (9.6.1781).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan von Holthusen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6157>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Holthusen, von, Car. Joh. p. 353 || Son af Sam. v. H. Född 1715 i Österbotten under reträtten efter slagen vid Pälkäne och Storkyro. Uppfostrad hos en friherrinna Lejonsköld. Page vid hofvet i Stockholm. Derefter med beröm student i Åbo. Volontär vid fortifikationen, deltog i befästningarnas vid Åbo reparation. Flyttad till lifdrabanterne 1739. Kapten 1750. Ledde fästningsarbeten vid Lovisa 1751–54. Framstående landthushållare i Jönköpings län. Utmärkte sig i Pommerska kriget. Major 1764. Afsked 1772. Medlem af patriot. sällskapet 1781. Död 1791 i Södermanland. Skrifvit i krigsvetenskap, vitterhet och ekonomi.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 435.