Helsingin yliopisto

Tiedot

(17.9?).1735 Bengt Krook 6226. * noin 1720. Vht: Hollolan kirkkoherra, FM Bengt Krook 4308 (yo 1698, † 1749) ja Katarina Printz. Porvoon lukion oppilas 1.2.1735 – 16.10.1735 (testim. Aboam). Ylioppilas Turussa (17.9?).1735 [Krok] Bened. Nyl _ 357. Ylioppilas Uppsalassa 19.6.1736 Benedictus Krook B. F. [Nylandi Studiosi antea Aboënses.]. Respondentti Turussa 29.6.1745 pro exercitio, pr. Henrik Hassel 5515. Respondentti 17.7.1745 pro gradu, pr. Henrik Hassel 5515. FM 18.7.1745. Preeses 30.6.1749. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 12.11.1757. — Prof. Rudbeckin amanuenssi Uppsalan yliopistossa 1738. Turun akatemian dosentti 1746. Mikkelin triviaalikoulun rehtori 1747, siirtyi koulun mukana Rantasalmelle 1748. Porvoon lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1753. Professorin arvonimi 1755. Pernajan kirkkoherra 1758. Rovasti 1763. Puhuja pappeinkokouksessa Porvoossa 1750. † Pernajassa 22.11.1770.

Pso: 1756 Maria Benedikta Heintzius tämän 1. avioliitossa († 1813).

Pson seur. aviomies: Pernajan kirkkoherra Petter Bergh 6890 (yo 1742/43, † 1785).

Appi: Sysmän kirkkoherra Mikael Heintzius 5379 (yo 1723, † 1782).

Tyttärenpoika: auskultantti, vapaaherra Karl Axel Stierncrantz 12597 (yo 1813, † 1816).

Vävy: Lammin kappalainen Magnus Kyander 8299 (yo 1761, † 1791).

Vävy: Pernajan kappalainen Henrik Hipping 9209 (yo 1774, † 1788).

Vävy: Helsingin oikeuspormestari, asessori Gabriel Fredrik Kraftman 9797 (yo 1781, † 1819).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 107a. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 443 (LXXXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 68 (LXXXVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIV 1738–1742 (julk. T. Paloposki, 1966) s. 179 (1740, oration); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 296; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 3, 220 (1749, disputation), 410–412; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 104–108; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #427; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 263; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #182. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 506; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 206, 302, 334; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 141; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 740 (Krook. Uudenmaan suku. Taulu 14); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1102D, 1635R, 1636R, 2106P; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 156.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bengt Krook. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6226>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.