Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Pehr Prochaeus Petrus Petri, Ostrobotniensis 654. Vht: Kälviän kirkkoherra Pehr Prochaeus (Petrus Johannis, † 1658) ja Elin Hansdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1648 [Prochæus] Petr. Petri _ 33. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1648] Petrus Petri Prochæus. | Sacellanus in Paldamo 1661. Obiit 1672. — Kälviän kirkkoherran (isänsä) apulainen. Paltamon kappalainen 1661. Elossa 1679.

Pso: Elisabet Mårtensdotter Alstadius.

Veli: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691).

Poika: ylioppilas Mårten Prochaeus U349 († 1673).

Poika: Paltamon kappalainen Johan Prochaeus U439 († 1711).

Poika: ylioppilas Kristoffer Prochaeus 3889 (yo 1692).

Lanko: Vähänkyrön kappalainen Kasper Alexius, myöh. Alstadius 1949 (yo 1668, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #61; KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 63 (för Cappelanen Wyrdige H:r Peer Prochæo), Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.2.–1.3.1679 s. 62 (Förekom Capellanen j Paldamo Wyrdige och Wällärde H:r Peer Prochæus för Rätten andragandes huru såsom Befahl:n Wäl:t Isach Hans Son häfdar een Ängh Iwonperä b:d Som Under Anders Wirkuises hemman om 1/8 Mantl: uthj Salmijärfwi by belägit, han sig A:o 1670 för 100 D:r K:M:t tilhandlat hafwer, Undan kommin är), Paltamon ja Sotkamon käräjät 21.–23.6.1679 s. 102; KA mf. ES 2041 (rr 37) Paltamon käräjät 11.–14.8.1700 s. 690 (Capellanen wed Palldamo Församblingh Wyrdige och wällärde H:r Johan Prochæus U439 inlade i Rätten een skrifft derutinnan han berättar huru såssom dess Sahl:ge fader wed sin ankombst hijt till Palldamo Sacellanie haar allaredan A:o 1665 d: 1 Aprilis förmådt sig af häradz Rätten lagl:t tillståndh att nedsättia sig på een wed den tijden alldehles skooggången Ödes marck uthj Palldamobyy och effter förmågan sig till Booställe opbruka och excolera ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 41 (IX); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 518; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #61. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 218; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1969; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 64 (eli 1673, lähteenä Melander, Personskrifter, s. 241).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Prochaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=654>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.