Helsingin yliopisto

Tiedot

23.10.1740 Samuel Reuter 6718. Vht: isonvihan aikana Ruotsiin paennut korpraalin poika Samuel Gabrielsson Reuter (* Pälkäneellä 1680, † Luulajassa 1729) ja N.N. Härnösandin lukion oppilas 1737/38. Ylioppilas Turussa 23.10.1740 [Reuter] Sam. Vestrob _ 287‹¿›. Ruotsalaisen osakunnan jäsen 1740 [1740] \ 1740 d. 23 Octobr. \ Samuel Reüter Westrobothn. Respondentti 20.7.1744 pro exercitio, pr. Johan Browallius U670. Respondentti 15.6.1745 pro gradu, pr. Algot Scarin U585. FM 18.7.1745. — Ylim. pataljoonansaarnaaja tykistössä. Boon komministeri (Uppsalan arkkihiippak.) 1754, pidätetty virantoimituksesta vuodeksi 1760. † Boossa 24.11.1771.

Pso: Sofia Reuter.

Isän isän isä: Oriveden kirkkoherra Daniel Reuter 48 (yo 1640, † 1685).

Serkun poika: Pälkäneen kirkkoherra Henrik Aspegrén 9777 (yo 1780, † 1825).

/ Indexissä mainittu sivunumero 287 on ilmeisen virheellinen, osakuntamatrikkelin mukaan ajoitettuna sen tulee olla 387. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 158b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #241; Esko Karisalmen tiedonanto 25.12.2007 (Täydennys syntyperätietoon, Pälkäneen käräjät 21.9.1744: rusthollari Eric Asp on ostanut puolet Lassilan rusthollista 1500 kuparitaalerilla "sin hustrus [Regina Gabrielsdotter Reuter] broderson studenten Samuel Reuterilta"); KA valtakunnanregistratuura 23.2.1701 f. 159 (Till Krigsmanshus Directorerne för Corporalen Gabriel Reuter ... Såsom Wij i nådigst anseende till Corporalens under wårt Åbo och Biörneborgz läns Cavallerie regemente Gabriel Reuters longlige afgiorde tienst samt under påstående krig undfångne bräckelighet, wele hafwa honom benådat med vnderhold aff Wadstena Krigzsmanshust medlen: Altså är hermed til eder Wår nådige wilie och befalning, at I låten honom det samma efter reglementet werkeligen til godo åtniuta); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 30.–31.1.1699 f. 330v (Corporalen Manhaftig Gabriel Reuther); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 7.–8.10.1699 f. 602v (Corporalen Gabriel Reuther som äger ett skatte rusthåll i Äimällä ... Corporalens Broder Kyrkioheerden Ehrewyrdige och wäll:de H:r Emanuel Reuther 2373 ... Lagmans dom af d: 14 febr: 1631); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 17.–19.10.1706 f. 231v; KA mf. ES 1931 (mm 35) Euran käräjät 21.–23.2.1699 s. 273 (Corporalen manhafftigh Gabriel Reuter), Euran käräjät 17.6.1699 s. 450, Euran käräjät 23.–26.9.1699 s. 703; KA mf. ES 1935 (mm 44) Euran käräjät 8.–11.7.1705 f. 350 (Corporals Bostället Cnutila). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 354 (LXXIII); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 5 (XCIII); Härnösands gymnasiematrikel 1650–1800 (utg. G. Bucht, 1926) s. 70. — J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 390; H. Samzelius, Studier och anteckningar V. Luleåförsamlingarna under 1700-talet. Personhistorisk tidskrift 4 (1902) s. 130; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #664R, 3516R.

Doria respondentti

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6718>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.