Helsingin yliopisto

Tiedot

2.3.1742 David Hirn 6831. * noin 1723. Vht: Mäntyharjulla asunut komissaari Jonas Hirn ja Elisabet Mollerus. Porvoon lukion oppilas 16.2.1739 – 29.11.1741. Ylioppilas Turussa 2.3.1742 Hion‹¿› David Vib _ 392. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1742] d. 2. Mart. David Hirn. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 17.2.1746. — Sysmän kirkkoherran apulainen 1746. Heinolan kappalainen 1752, Hollolan 1771. † Hollolassa 24.11.1779.

Pso: Eva Beata Wikman.

Isän isä: Valkealan kirkkoherra David Hirn 2889 (yo 1680/81, † 1741).

Äidin isä: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #628; KA mf. ES 1821 (ii 30) Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 11.–14.6.1722 f. 95 (framkom Commissarien Jonas Hirn, och uppå dess Swärmoders, nu mera afledne Probsten Mattz Molleri Enckia dygdesamma Matrona, Anna Biörcklundz wägnar berättade, huru som 1720, d: 11 Maj, om morgonen upbrunnit på hennes Rusthålld i Mendyhariu Sochn och Pasula by fölliande huus). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 8 (XCIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 76 (XCIV); Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 53; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #261; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 89. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 161, 219; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 583 (Hirn Taulu 4); E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 155.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Hirn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6831>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.