Helsingin yliopisto

Tiedot

1680/81 David Hirn David Jonæ, Australis 2889. * noin 1668. Vht: rykmentinmajoitusmestari Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä Jonas Hirn ja Elisabet Gyllenbögel. Ylioppilas Turussa 1680/81 [Hirn] Dav. Jonæ [Austr _ 148]. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Joh. Ribbingin rykm.) eskadroonansaarnaaja 1698, rykmentinpastori 1705, ero 1707. Valkealan kirkkoherra 1710 (virkaan 1713). Toimi isonvihan aikana nähtävästi myös tuomarina Valkealassa. † Valkealassa 19.5.1741.

Pso: 1:o ~1694 Elisabet Orraeus († 1713 tai 1711?); 2:o ~1724 Anna Björklund tämän 2. avioliitossa († 1745).

Pson edell. aviomies: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Eno: Henrik Gyllenbögel 967 (yo 1653).

Veli: Padasjoen kirkkoherra Anders Hirn 2888 (yo 1680/81, † 1712).

Pojanpoika: Hollolan kappalainen David Hirn 6831 (yo 1742, † 1779).

Vävy: Sysmän kirkkoherra Mikael Heintzius 5379 (yo 1723, † 1782).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 88b; KA valtakunnanregistratuura 21.7.1698 f. 488 (Esquadrons Predikantz fulmakt för David Hirn under Nylandz och Tafwastehuus Cavallerie Regemente ... medelst Johan Alfstani 2925 befordran till et Pastorat, och Mathiæ Tammelini 2953 transport i dess ställe till Öfwerste Lieutnantens Esquadron, Esquadrons Predikantz bestellningen vnder Wårt Nylandz- och Tafwastehuus läns Cavallerie Regemente och Majorens Esquadron kommer at blifwa ledig), 14.6.1705 f. 228 (Regementz Predikantz fullmacht för David Hirn ... medelst Petter Fogelbergs 2572 befordran till ett Pastorat i Swerige, Regementz predikantz beställningen wed wårt Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie regemente är kommen att blifwa ledig), 4.10.1706 f. 383 (Fullmackt för Hindric Elg 4325, att wara Escadrons Predikant under Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regemente, uti David Hirns ställe som blifwit befordrad till regementz Predikantz beställningen under samma regemente), 4.5.1707 f. 73 (Dimission för Regementz Predikanten under Nylandz och Tafwastehus lähns Cavallerie regemente wällärd David Hirn ... David Hirn underdånigst anhåller om dimission och afskedh, emedan som han des beställning för des siuklige tillståndh intet mächtar widare behörigen förestå), 4.5.1707 f. 74 (Till Biskopen Gezelius för Regementz Predikanten af Nylandz och Tafwastehus Lähns Cavallerie Regemente David Hirn), 20.9.1711 f. 231 (Kongl. Maij:tts Confirmation för några Pastores och Lectores hwilkas nampn på bifogade Specification finnes upteknade ... För Kyrkioherden i Walkela i Tawasland Dawid Hirn d. 19 Apr. 1710); KA mf. ES 1725 (bb 19) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.2.1698 s. 80 (Signieur David Hirn, uppå Rusthållarens Johan Hinderssons wägnar i Wirmala och Padas Joki Sochn); KA mf. ES 1821 (ii 30) Valkealan käräjät 22.6.1722 f. 114v, Valkealan käräjät 9.–10.10.1722 f. 170. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 189 (XLI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 35 (XLI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 451, 453, 461. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 377; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 583 (Hirn Taulu 2); Y. Blomstedt, Militärpräster i Finland 1687–1703. Genos 23 (1952) s. 21; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4014G; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 140.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Hirn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2889>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.