Helsingin yliopisto

Tiedot

1742/43 Hans Henrik Barck 6901. * noin 1721. Vht: Porvoon postimestari Hans Henrik Barck († 1758) ja Maria Krook. Porvoon lukion oppilas 30.9.1739 – 14.10.1741. Ylioppilas paon aikana Tukholmassa 1742/43 [Barck] Joh. Henr. Tavast _ 395. Respondentti 8.11.1746 pro exercitio, pr. Algot Scarin U585. FK. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 30.10.1747. — Myrskylän (Porvoon piispan palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra ja kappalainen 1747. Nurmijärven kirkkoherra 1759, Taivassalon (Turun hiippak.) 1777. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Porvoossa 1750. † Taivassalossa 20.7.1786.

Pso: 1747 Brita Kristina Flachseen († 1785).

Appi: Turun akatemian kvestori Johan Petter Flachsenius, myöh. Flachseen 4213 (yo 1696, † 1732).

Eno: Hollolan kirkkoherra, FM Bengt Krook 4308 (yo 1698, † 1749).

Poika: sotareviisori Jonas Barck 9709 (yo 1779, † 1794).

Sisarenpoika: hallituskonseljin jäsen, hovioikeudenneuvos Hans Henrik Wallerian 8841 (yo 1769, † 1810).

Lanko: Nastolan kappalainen Petter Boisman 6080 (yo 1734, † 1783).

Vävy: Auran kappalainen, FM Lars Leiman 7472 (yo 1749, † 1775).

Vävy: Kiikalan kirkkoherra, FM Gustaf Levin 8992 (yo 1771, † 1809).

Vävy: Kustavin kappalainen Mikael Åkerblom 9592 (yo 1778, † 1834).

Sukulainen(?): Porvoon kaupunginviskaali Johan Henrik Barck 8369 (yo 1762).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17a; KA mf. ES 1728 (bb 29) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 5.10.1709 f. 90v (Grefwinnans Högwälborne Fru Hedwig Eleonora Stenbocks ... förra Ombudzman wed Sarflax Gårdh Hans H: Barck); KA mf. ES 1729 (bb 30) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 4.–5.3.1710 f. 22 (nu warande Opbördzman Hans H: Barck). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 13 (XCV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 99, 106, 122, 210, 212, 251, 296, 348, 370; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 43, 44, 140; Y. S. Koskimies, Papiksi vihittyjen luettelot Turun ja Porvoon hiippakunnista vv:lta 1740–1748. SSV 29 (1945) s. 53; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #279. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 171; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 85, 92; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 209; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3519R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Taivassalo; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 155.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Henrik Barck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=6901>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.