Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1744 Johan Petesche 7042. Kastettu Uudessakaupungissa 3.6.1726. Vht: uusikaupunkilainen kauppias Anders Jöransson Pettex († 1761) ja hänen 1. puolisonsa Maria Talander. Ylioppilas Turussa sl. 1744 Pettex Johan [Bor _ 402]. Boreaalisen osakunnan jäsen 4.12.1744 [1744] d: 4. Decembr. Johan Pettex | [Neostadenses.] | Concionator Turmæ equestris, Leg: Aboëns:. Respondentti 10.7.1747 pro exercitio, pr. Johan Laihiander 6225. Todistus ordinaation hakemista varten pöytäkirjassa 6.12.1750. — Henkirakuunarykmentin pataljoonansaarnaaja 1750, rykmentinpastori luultavasti 1773/74. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1763. † Vehmaalla 12.8.1774.

Pso: 1752 Johanna Hedeen († 1821).

Appi: Laitilan kirkkoherra Nils Hedeen 5555 (yo 1727, † 1778).

Veli: Saltvikin kirkkoherra, FM Gabriel Petesche 7043 (yo 1744, † 1778).

Poika: konduktööri Gabriel Petesche 8980 (yo 1771, † 1789).

Lanko: Pöytyän kirkkoherra Samuel Mellenius 6470 (yo 1738, † 1797).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Bor. osak. matr. #480; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748], Wehmo Contract); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (19.1.1750); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 5.12.1674 (Erich Clason Pettäx), Uudenkaupungin RO 14.4.1675 (Jacob Hinderson Pettäx), Uudenkaupungin RO 3.9.1681 (Bårgaren Erich Erichsson Petex, katso 2307); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 18.2.1689 (Bårgaren her i Stadhen Ehrebar och Wälförsichtigh Johan Bursman (katso 4672) ... hans Sal: Swärfader fordom Rådhmannen och Kyrckiowärden Johan Henrichsson Petex); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 24.3.1702 (Medh sin Mågh Jöran Jöranson war Sahl: Sigfredh Larsson Petäx Enckia Karin Jörans dotter begärse, att emedan Sterbhuset utj anseenligh gieldh är fördiupat, det måtte der utj skee något wist Sluuth); KA mf. ES 1370 (p 13) Uudenkaupungin RO 27.7.1704 (Borgaren Jöran Henrichson Petäx); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 25.11.1711 (Dett androg nu Borgarens Jöran Henrichson Petäx Son Johan Jöransson, huru såsom bem:te dess Fader, då han trädt utj detta senare Gifftet, intet skall afwittradt sina Barn, fordrandes fördenskull nu af honom sitt möderne. Jöran Henrichson swarade sigh såsom en Mågh på Warpula hemman under Kiuhlo Pastorat, den tijden han medh sin förra hustru samman lefwat ingen ting ägt, och j dy intet kunnat något Arffskiffte effter henne hålla). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 30 (XCVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 381, 382. — Y. Blomstedt, Suomalaisten ruotujakoisten joukko-osastojen vakinainen papisto... (1721–1808). SSV 31 (1947) s. 54; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #331D, 2139R, 2415G, 2444D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 1.12.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Petesche. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7042>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.