Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1753 Henrik Forsius 7707. * Helsingissä 13.1.1733. Vht: helsinkiläinen kauppias Henrik Forsius († 1745) ja Barbara Helena Skugge. Helsingin triviaalikoulun oppilas 7.2.1741 Henricus Henrici Forssius. Porvoon lukion oppilas 10.5.1749 – 15.12.1752 (testim.). Pääsykuulustelu 1.2.1753. Ylioppilas Turussa kl. 1753 [Forsius] Henric. Nyl _ 437. Respondentti 8.11.1755 pro exercitio (De Helsingforsia. I), pr. Algot Scarin U585. FK 1757. Respondentti 21.5.1757 pro gradu (Beskrifning öfwer stapel-staden Helsingfors uti Nyland. II), pr. Pehr Kalm 6189. FM 2.8.1757. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 22.4.1760. TT h.c. Uppsalassa 1.11.1800. — Helsingin triviaalikoulun vt. ylempi kollega vuosina 1756 ja 1759, vakinainen konrehtori 1760, rehtori 1769. Mikkelin kirkkoherra 1781. Lääninrovasti 1782. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1795. † Mikkelissä 19.8.1813.

Pso: 1761 Hedvig Malm († 1826).

Appi: Vihdin kirkkoherra Jakob Malm 5273 (yo 1715/16, † 1772).

Veli: FK Erik Forsius 8014 (yo 1757, † 1762).

Poika: Porvoon lukion lehtori, FM ja TT Gustaf Henrik Forsius 11085 (yo 1797, † 1842).

Vävy: Askolan kappalainen Erik Kerchström 8908 (yo 1770, † 1792).

Vävy: Sortavalan kirkkoherra Jakob Johan Björk 9910 (yo 1782, † 1826).

Vävy: Mikkelin kappalainen, FM Johan Henrik Norring 10146 (yo 1784, † 1814).

Vävy: Joroisten kirkkoherra Johan Heinricius 10172 (yo 1785, † 1821).

Yksityistod. saaja 2.4.1762: Johan Henrik Barck 8369.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1753; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #923; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 19.3.1700 s. 8 (Johan Johanson Forsius Barnfödd i Wichtis S:n och Tuohilambi by, gift med Borgare dotter aflade Borgare Eedh och stälte i Caution Borgaren Finn Erich (katso 3663) och Michel Hulttman, betahlar Buurpenningar 5 d:r). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 295 (Helsingin koulun oppilasluettelo 1748); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 86 (CIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 89 (CIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #569; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 39; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #120, 385; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #358. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 242, 244, 246; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 290; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 74 (Forsius Tab. 11); A. R. Cederberg, Muistiinpanoja Bergiuksen kopiokokoelmasta. HArk 30:4 (1922) s. 50; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1023D, 1911R, 3553R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 157; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 23.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Forsius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7707>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.