Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1724 Sigfrid Porthanus, myöhemmin Porthan 5444. * noin 1708. Vht: Viitasaaren kirkkoherra Henrik Portanus 3558 (yo 1689, † 1729) ja Maria Harnesksköld. Turun katedraalikoulun oppilas 8.3.1723 (in cl. tert., Porthanus Wijtasariensis) – 6.1724 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1724 [Portanus] Sigfrid _ | 307. & | 434. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.6.1727. — Viitasaaren kirkkoherran (isänsä) apulainen 1727. Armovuodensaarnaaja Säämingissä (1728). Porvoon tuomiorovastin apulainen 1729. Viitasaaren kirkkoherra 1734, tuli heikkomieliseksi ja sai viransijaisen 1744. † Viitasaarella 19.7.1793.

Pso: 1738 Kristina Juslenius († 1787).

Appi: teologian professori, FM Gabriel Juslenius 2987 (yo 1682, † 1724).

Poika: Porvoon lukion lehtori, FM Sigfrid Porthan 7638 (yo 1751, † 1798).

Poika: kaunopuheisuuden professori, kanslianeuvos, FM Henrik Gabriel Porthan 7834 (yo 1754, † 1804).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 152b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 378 (LXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 58 (LXXVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 54; A. R. Cederberg, Porvoon hiippakunnassa vv 1722–1728 papiksi vihityiden luettelo. SKHS pöytäk. 10 1909–1910 (1912) s. 212; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 444; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1047 (Porthan Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1380D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7031; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 148.

Doria dedikaation kohde

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Porthan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=5444>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.