Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1754 Henrik Sund 7836. * Oulussa 19.10.1733. Vht: oululainen työmies Erik Eriksson Salmela ja Maria Mattsdotter. Oulun triviaalikoulun oppilas (1749). Ylioppilas Turussa sl. 1754 [Sund] Henr. Ostrob. _ 444. Pohjalaisen osakunnan jäsen 7.11.1754 [1754] | d. 7 Nov. | Henricus Sund. | 1760. promotus Magister. 1761. Adjunctus Pastoris in Kemi. | 1767 d: 16 Dec: Sacellanus ibidem. | Pastor in Utsjoki 1782; Inde Pastor in Ijo 1793; Obiit 1797. Respondentti 3.7.1759 pro exercitio, pr. David Erik Högman 7568. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen pöytäkirjassa 25.9.1759. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1759. FK. Respondentti 7.6.1760 pro gradu, pr. Pehr Kalm 6189. FM 25.8.1760. — Kemin kirkkoherran apulainen 1759, kappalainen 1767. Utsjoen kirkkoherra 1782, Iin 1793. † Iissä 30.7.1797.

Pso: 1784 Maria Garvolius tämän 3. avioliitossa († 1808).

Pson edell. aviomies: Utsjoen kirkkoherra, FM David Erik Högman 7568 (yo 1750, † 1781).

Appi: Siikajoen kirkkoherra, FM Jakob Garvolius 5549 (yo 1727, † 1761).

Vävy: Alatornion kirkkoherra, FM Erik Castrén 10446 (yo 1788, † 1846).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 187a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #978; HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 yhteistodistus (s.d.). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia I (1884) s. 101 (Oulun koulun oppilasluettelo 1748/49); V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 103 (CVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 285; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja II 1721–1770 (1947) #978; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 105 #978 (Lisäyksiä ja oikaisuja); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 45. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 206, 233, 243; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1825R, 1942R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Ii; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6404.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Sund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7836>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.