Helsingin yliopisto

Tiedot

15.7.1765 Karl Gustaf Silvius, aateloituna 1816 Feuerstern 8609. * Åmålissa 11.12.1741. Vht: Åmålin pormestari Herman Sylvius (yo Uppsalassa 18.3.1718, † 1759) ja hänen 2. puolisonsa Hebla Ulrika Molsdorff. Ylioppilas Uppsalassa 26.3.1764 Carolus Gustavus Silvius Vermland. (* 1741). Respondentti Uppsalassa 15.5.1765 pro exercitio, pr. FM Joh. Henr. Lidén 8326. Ylioppilas Turussa 15.7.1765 Silvius Car. Gust. Wermel. _ 498. Ruotsalaisen osakunnan jäsen 1765: d. 15 Junii‹!› \ Carolus Gustavus Silvius, Wermelandus, Civis antea Acad. Upsal. Assessor Reg. Dicast. Aboënsis. FK 20.3.1766. Respondentti 31.5.1766 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 24.7.1766. Todistus Karlstadin lukion apulaisen viran hakemista varten registratuurassa 22.12.1769. Todistus registratuurassa [24.10.1771]. Turun hovioikeuden auskultantti 7.11.1771. Uusi todistus, jonka mukaan on jatkanut opintoja akatemiassa auskultanttina, registratuurassa 10.2.1773. Riemumaisteri 28.6.1819. — Turun hovioikeuden varanotaari 1773, kanslisti 1776, ylim. viskaali 1777, varakanneviskaali 1789, kanneviskaali 1793, asessori 1794, hovioikeudenneuvos 1800, varapresidentti 1811. Aateloitu 1816. † Turussa (ruots. seurak.) 21.4.1822.

Pso: 1:o 1770 Maria Elisabet Ekmarck († 1805); 2:o 1806 Gustava Magdalena Eldh († 1822).

Isän isä: Stenebyn kirkkoherra, FM Magnus Sylvius 2774 (yo 1679, † 1723).

Äidin isä: Espoon, sittemmin Hasslen kirkkoherra Johan Molsdorffer 3737 (yo 1691, † 1724).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 175b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #362; HYK ms. AKA:10, Konsistorin registratuura 1766–1771 s. 209' (20.5.1768, Stemning uti et skuldfordringsmål), 459' (22.12.1769, Til Consistorium i Carlstad recommendation för Carl Gustaf Sylvius til Gymnasii adjunct ... blifwit år 1765 den 15 Julii såsom Student inskrifwen til denna Academisca Societeten), 468'; HYK ms. AKA:11, Konsistorin registratuura 1771–1774 s. 21', 86; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #180. — A. Larsson, Förteckning öfver Värmlands nations medlemmar från 1595 till 1877. Värmlands nations historia (Upsala 1877) s. 80; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 170 (CXVII); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 107. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 308; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 33, 35; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 127; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 102 (Feuerstern Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #268G, 285R; Å. Backström, Feuerstern. Rättelser och tillägg till Carpelans Ättartavlor. Genos 68 (1997) s. 35–37.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 5.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Feuerstern. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8609>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Silvius [äfv. Sylvius], Car. Gust. Wermel. p. 498 || Svg. 362: 15.7.1765, i Upsala 1764. Son af borgm. i staden Åmål. Född 11.12.1741. Respondens i Upsala 1765 u. Joh. Henr. Lidén, i Åbo 31.5.1766 pro gradu u. Bilmark. Magister 24.7.1766; jubelmagister 1819. Nämd i prot. 3.4, 1.10, 24.11.1768 för gäld; 22.12.1769 betyg, ty ärnar söka adjunkturen vid gymn. i Karlstad. Betyg 24.10.1771 till auskult. i hofr., samt åter 4.2.1773 att det oaktadt studerat vid akad. Extra notarie i hofr. 1773. Kanslist 1776. Extrafiskal 1777. Vice advok. fiskal 1789, ordinarie 1793. Assessor 1794. Hofrättsråd 1800. Vicepresident 1811. Adlad 1816: Feuerstern. Död 1822. Stundom nämd i Porthans bref till Calonius.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 170.