Helsingin yliopisto

Tiedot

(1652) Abraham Hagerus Abrahamus Henrici, Nylandus 904. Vht: Inkoon kirkkoherra Henrik (Henricus Henrici, † 1656) ja Karin Abrahamsdotter. Respondentti Turussa 18.9.1652, pr. Eskil Petraeus U1. — Apulaispappi Inkoossa 1654. Siuntion kirkkoherran apulainen 1662, kappalainen (1674), kirkkoherra 1680. † noin 1682.

Pso: (jo 1662) Elisabet Sigfridsdotter Korp († 1724).

Veli: Inkoon kirkkoherra Gabriel Hagerus 200 (yo 1641, † ~1681).

Lanko: apulaispappi Henrik Malmenius 586 (yo (1647)).

Vävy: Siuntion kappalainen Anders Bunovius 2624 (yo 1677/78, † 1704).

Vävy: apulaispappi Erik Hagman 2741 (yo 1679, † 1700).

Vävy: Nummen kappalainen Erik Pahlman 4336 (yo 1698, † 1741).

Vävy: Siuntion kappalainen Jakob Limonius 4507 (yo 1700, † 1752).

Viittauksia: KA mf. ES 1882 (ll 6) Siuntion käräjät 14.–15.9.1674 f. 61v (Cappellans här i Sochnen H:r Abrahami Hageri Ryttare Olof Andersson); KA mf. ES 1884 (ll 8) Lohjan ja Siuntion käräjät 5.–7.12.1687 f. 207 (Sal: Kyrckioherdens H:r Abrahami Hagæri Enckia i Siundo kärade till Sochnen om Een byggning bestående af En Saal och 2 Cammar till hwilken Sochne männerne Ståckar fördt med sin omkåstnad, men Kyrckioherden till innandömetz förfärdigande försträcht af sine medel, hwilket ännu restera skall, begiärandes nu Enckian att hon till sin betahlning förhielpas kunde), Siuntion ja Lohjan käräjät 17.–18.8.1688 f. 201 (Sahl: H:r Kyrkioherdens H:r Abraham Hageri änkia h:o Elisabeta Sigfredzdotter); KA mf. ES 1887 (ll 15) Lohjan ja Siuntion käräjät 16.–18.2.1698 s. 134. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 52 (XII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #43. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 367, 369; A. Brenner, Släkten Korp och adliga ätten Ridderkorp. Genos 13 (1942) s. 10; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2860R, 2894D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3029R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Hagerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=904>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.