Helsingin yliopisto

Tiedot

12.7.1775 Joakim Johan Johnsson 9344. * Loimaalla 17.7.1757. Vht: Turun tuomiokapitulin notaari Kristian Hellsteen, v:sta 1749 Johnsson 6653 (yo 1740, † 1767) ja Ingrid Kristina Brander. Porin triviaalikoulun oppilas 31.5.1768 (cl. etymol. #165) – 22.6.1775. Ylioppilas Turussa 12.7.1775 Johnsson, Joach. Joh. Satac. _ 555. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 12.7.1775 [1775] Die 12 m: Julii Joachim Johannes Johnson Loimijokiensis Nat: 1757 | Qwæstionem an Climata influant in Religionem? in Specimine primum edito, pro wirili solwere conatus est. 1780. | Philosophiæ Candidatus 1781. et eodem anno sacris initiatus ordinibus. | Philosophiæ Magister 1782. | Sacell. in Lundå. 1788. | Sacell in Koskis 1810. | Jubel Magister 21/6 1832. Respondentti 19.6.1780 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. FK 25.5.1781. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 31.5.1781. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.6.1781. Respondentti 15.6.1782 pro gradu, pr. Lars Lefrén 7241. FM 20.6.1782. Riemumaisteri 21.6.1832. — Köyliön kirkkoherran apulainen 1781. Liedon kappalainen 1788, Kosken Tl. 1808. † Koskella Tl. 3.12.1837.

Pso: 1:o 1782 Anna Katarina Brandt († 1801); 2:o Engel Charlotta Gahmberg († 1823); 3:o 1823 Eva Katarina Gummerus († 1858).

Appi: Kosken Tl. kappalainen Henrik Gummerus 6920 (yo 1743, † 1780).

Poika: Eräjärven kappalainen Joakim Gustaf Johnsson 12557 (yo 1812, † 1842).

Poika: apulaispappi Henrik Gabriel Johnsson 13207 (yo 1818, † 1832).

Lanko: Turun kämnerinoikeuden notaari Karl Johan Gahmberg 8384 (yo 1762, † 1775).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1005; HYK ms. AKA:13, Konsistorin registratuura 1778–1782 s. 64'; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1640. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 227 (CXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 107 (CXXVII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 61; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 60. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 132, 435; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #401R, 2239R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Koski.

Doria respondentti

Päivitetty 25.11.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Johan Johnsson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9344>. Luettu 18.6.2024.

Ks. myös viittausohje.