Helsingin yliopisto

Tiedot

24.10.1780 Benjamin Sinius 9780. * Vaasassa 31.1.1765. Vht: Iin kirkkoherra Erik Sinius 6467 (yo 1738, † 1791) ja Maria Aspegren. Vaasan triviaalikoulun oppilas 31.8.1772 – 1775 (ad Schol. Uloensem). Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 24.10.1780 [Sinius] Benjamin, Ostrob. _ 594. Pohjalaisen osakunnan jäsen 25.10.1780 [1780] Benjamin Sinius die XXV Octobr. natus d: 11 Febr. 1762. | Philos. Magister 1786. Sacros suscepit ordines 1786. | Concionator Officinæ vitrariæ Nyby. Collega Inferior Scholæ Triv. Wasensis 1791. Sacellanus Wasæ 1795 & Pastor in Malax 1809. | Obiit 1823. Respondentti 21.6.1783 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Respondentti 17.12.1784 pro gradu, pr. Johan Bilmark 7242. FM 22.6.1786. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 19.12.1786. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 20.12.1786. — Olhavan lasitehtaan saarnaaja Iissä 1786. Vaasan triviaalikoulun alempi kollega 1791. Vaasan ja Mustasaaren kappalainen 1795. Maalahden kirkkoherra 1809. Rovasti 1818. † Maalahdessa 17.7.1823.

Pso: 1797 Margareta Elisabet Castrén († 1859).

Appi: Kemin kirkkoherra, FM Erik Castrén 7435 (yo 1748, † 1787).

Poika: Vaasan kämnerinoikeuden esimies Benjamin Sinius 13047 (yo 1817, † 1846).

Poika: apulaispappi Johan Vilhelm Sinius 13837 (yo 1823, † 1834).

Vävy: Iin kirkkoherra Karl Gabriel Calamnius 12101 (yo 1807, † 1866).

Vävy: Kruunupyyn kappalainen Henrik Vilhelm Wegelius 13103 (yo 1817, † 1858).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 176a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #1284; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 244'; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3153. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 264 (CXXXII); O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #1225; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771–1808 (1948) #1284; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 110 #1284 (Lisäyksiä ja oikaisuja); O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 64. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 32, 43, 211, 292; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #412R, 3037R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Mustasaari; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2532.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Benjamin Sinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9780>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.