Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole tiettävästi ylioppilas) Erik Norring U1162. * noin 1695. Vht: Savonlinnan pedagogi Erik Norringh (Ericus, † 1705) ja Sofia Pålsdotter Costianus tämän 2. avioliitossa. Sortavalan pedagogion oppilas. Tituloitu ylioppilaaksi eräässä maininnassa vuodelta 1723 (ks. Paaskoski 1997). Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 4.9.1723. — Sortavalan kappalainen 1723, pidätetty virantoimituksesta virkavirheen takia kahdeksi vuodeksi 1734. † Sortavalassa 22.12.1734.

Pso: 1724 Helena Lackman († 1786).

Appi(?): Sortavalan kirkkoherra Samuel Lackman 4761 (yo 1703, † 1720).

Eno: sihteeri Staffan Costianus, myöh. Kostman 2539 (yo 1677).

Viittauksia: KA mf. ES 2004 (oo 5) Puumalan käräjät 23.–26.6.1673 f. 1v (Hindrich Matsson Norring på Sahl: Befallningzmans Johan Graans Enckias dygd: hust: Kirstin Brobergz wägna), Sulkavan käräjät 5.–7.1.1674 f. 4v (Oppbördzskrif:n Hindrich Nårringh); KA mf. ES 2007 (oo 9) Säämingin käräjät 22.–24.3.1697 f. 54 (Dygdesamme Matrona hustro Sophia Kostiana); KA mf. ES 2008 (oo 14) Säämingin käräjät 14.–15.5.1700 s. 201 (Scholmästaren widh Nyslått H:r Erich Knorring); KA mf. ES 2009 (oo 14) Säämingin käräjät 5.–6.10.1700 s. 420 (Skolmästaren H:r Erich Norringh); KA mf. ES 2009 (oo 18) Säämingin käräjät 4.–5.11.1704 s. 325 (Det påstår wähl Slåttz Guarnizons Såld:en Johan Ruotzal:n, dett swijnet hafwa hördt honom till som H:r Erich Norringz hustro dygdesamma Matrona Sophia Costiana nu nyl:n låtit slachta); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–14.11.1691 s. 211 (att een Constabell Erich Matsson Norringh, som är boendes på Sijkaniemi skall Jämbwähl weeta något att berätta uti denne saken); KA mf. ES 1799 (gg 12) Kurkijoen, Räisälän ja Tiuralan käräjät 23.–30.3.1693 f. 68v (Såsom fordom Kyrckioheerdens Sahl: H:r Påhls Costiani dotter, hustru Sophia Costiana för detta Rechtoris wedh Ny Slått Sahl: H:r Carls Cultanj (katso 4813) Enckia söker och fordrar hoos sin Stiufmodher hustro Helena Henrichz dotter Arf effter sinn Sahl: Fader). — T. Carpelan, Prästvigningarna i Viborgs stift 1712–1755. SSV 22 (1938) s. 85. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 301; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #256; J. Paaskoski, Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. Bibliotheca historica 24 (1997) s. 257.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Norring. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1162>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.