Helsingin yliopisto

Tiedot

(ei ole ylioppilas) Karl Johansson Hacks U1237. Kastettu Hämeenkyrössä 22.6.1682. Vht: Hämeenkyrön Tuokkolan omistaja, akatemianvouti Johan Pehrsson Hacks († 1701) ja hänen 1. puolisonsa Maria. — Hämeenkyrön nimismies 1701. ‡ Hämeenkyrössä 26.6.1720.

Pso: Margareta Boge tämän 1. avioliitossa († 1757).

Appi: Harjun kappalainen Påhl Boge 1941 (yo 1667/68, † 1695).

Veli: tilallinen Ikaalisissa Anders Hacks 3725 (yo 1690/91, † 1700).

Poika: Vesilahden kirkkoherra, FM Johan Hacks 5593 (yo 1728, † 1767).

Vävy: rykmentinpastori Daniel Tallqvist 5331 (yo 1722, † 1742).

Pson poika: ylioppilas Henrik Sahlberg 6817 (yo 1742, † 1746).

Viittauksia: KA mf. ES 1971 (nn 18) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–15.10.1701 s. 165 (Lendzman Carl Haaks); KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.5.1704 f. 273v (Det framropades nu Maria Olofzd:r i Hertuala hwilken 1703 en Weka för Anders mässan födt ett oächta Pillte Barn och widh sidstl:t Wintter Ting föregifwit som hade Länsmannen härsammastädes Carl Hacks med henne det aflat ... att förra Brofogden Johan Johansson i Heinä Jerfwi här i Kyro Sochn som är gifft, är den Sanskylldiga och rätta Barnfadren ... det Cappellanens Sahl: H:r Påhl Båges 1941 dotter Jungfru Margareta Båge, som är hoos sin Faster Dygdesamma Hustro Ingeborg Boge här i Lensmansgården, skall wetta intyga ... Johan Johansson exciperade emot henne af skähl, att hon är hustro Ingeborg Båges Brordotter, hwilckens, nembl: Hustro Båges Stiuffson Länsman Haaks är, som i denne Saak indragen warit, des förutan skall och Haaksen hafwa tanckar att Ächta Jungfru Greta Båge); KA mf. ES 1974 (nn 25) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 13.–15.9.1706 s. 1091 (Länsman Carl Hacks inlade en Skrifft Dat: den 22 Febr: 1702, af des Stiuff Moder nu mera Sahl: Hustru Ingeborg Båga utgifwen ... hwarmedelst Sahl: Hustru Båga testamenterar till honom och sin Brordotter bem:te Carl Hacks nu warande Hustru Margareta Båge all den Ägendom, som hon hafwer och effter henne kan finnas). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 298 (LX); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 1 passim (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 163 (20.8.1701), 171, 265; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229. — S. Dahlström, Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. SSV 28 (1944) s. 49.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Hacks. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U1237>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.