Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 31.7.1632 Johan Lifmannus Johannes Andreæ, Viburgensis U29. Kotoisin Viipurin hiippakunnasta. Ylioppilas Tartossa 31.7.1632. Respondentti Tartossa 12.4.1634, pr. teol. prof. Andr. Virginius, resp. Johannes Andreæ Vib. Ylioppilas Uppsalassa 8.1634 Johannes Andreæ Wiburgiensis. Respondentti Uppsalassa 1.7.1636 pro gradu, pr. käytänn. filos. prof. Isr. Bringius. FM Uppsalassa 1639. — Tuutarin kirkkoherra Inkerissä 1640. Rovasti (1643). † Tuutarissa 29.6.1651.

Pso: 1639 Anna Tobiasdotter Hornick († 1669).

Poika: Viipurin pormestari Johan Lifmannus 1188 (yo 1657, † 1681).

Vävy: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679).

Vävy: Hevaan kirkkoherra Anders Kexlerus 1123 (yo 1655/56).

Vävy: Pähkinälinnan kirkkoherra Arvid Forstadius 2447 (yo 1676, † 1696).

Viittauksia: KA mf. ES 1878 (kkk 7) Lopen, Järvisaaren, Inkeren, Venjoen ja Liissilän käräjät 22.–27.8.1692 s. 157 (d: 19 hujus utj ... Amptmännens Samuell Lackmans och Hans Liffmans närwaro). — K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 86; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 67; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 195 (8.1.1639, Begiärte H. N. numerum hac vice in philosophia promovendorum. Och ther hoos strax affsadhe, honores hos Academicos absentib. esse conferendos. Nampngoffwe therföre effterföliande personer: ... Joh. Andreæ Liffmannus ...); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #57. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 81; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 259; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 171 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 54); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #12; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 51; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 64; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #191; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #684R, 825H, 4203R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lifmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U29>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.