Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 5.9.1685 Mikael Fant Michael Andreæ, Ostrobotniensis U427. Vht: Vähänkyrön kirkkoherra Anders Fant 518 (yo 1646, † 1691) ja Karin Gabrielsdotter Gammal. Vaasan triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 5.9.1685 Michael Andreæ Fanth Ostrobothniensis [uterque instructus testim. Rect. in Wasensi Schola.]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1691. — Apulaispappi Vähäkyrössä 1691, armovuodensaarnaaja 1692. Apulaispappi Vaasassa (1694). Vaasan 1. kappalainen 1697, asuen vuodesta 1707 Koivulahdella. † pakomatkalla Ruotsiin Kemissä 1714.

Pso: 1:o Sofia Alfthan († 1697); 2:o 1698 Katarina Granqvist († 1748).

Appi: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Appi: Lohtajan nimismies Hans Granberg, myöh. Granqvist 1352 (yo 1659, † ~1694).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 3.11.1698 f. 608 (Collect Bref för Qweflax Försambling i Åbo Stifft ... till en Klockas omgiutande för Qweflax Capell i Mustazari Sochn); KA mf. ES 2085 (ss 16) Vähänkyrön käräjät 22.8.1694 s. 243 (Länssman Thore Mattsson å Coadiutorns i Wasa Wyrdige och Wällerde H:r Michel Fants wegnar prætenderade af Capellanens Sahl: Casper Neostadij 1949 Enckia dygdesamme Matrona hustru Elisabeta Laibeck Löön och betalningh för det H:r Michel predijkat nåde åhret effter dess Sahl: K: Man); KA mf. ES 2088 (ss 21) Mustasaaren käräjät 14.–15.8.1699 s. 263 (Cappellanen H:r Michael Fanth till huilken hemmanet [ett Mantahl Crono i Helsingeby] för Cappellans bohl indelt blifuet); KA mf. ES 2091 (ss 27) Vöyrin käräjät 30.1.1705 s. 1031; KA mf. ES 2044 (rr 42) Lohtajan käräjät 20.–22.9.1705 s. 770 (katso 1352). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 263 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 251; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #35; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 83 (16.5.1691, Michael Fant OBothn. begärer testimonium. Resol. Bewilliades). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 30; H. Fant och K. Hedman, Släkten Fant i Finland och Sverige. SSV 10 (1926) s. 72; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #129D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 150; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5270; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 189; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7562 (1718, Catharina Granqwist, Magisters‹!› änkia).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Fant. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U427>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.