Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Nils Schmidt, aateloituna 1650 Rosenschmidt Nicolaus Petri 101. Vht: kapteeni Peter Jönsson Schmidt ja hänen 2. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Smidt Nic. Petri _ 7. — Vänrikki rakuunarykmentissä. Luutnantti ratsuväessä. Aateloitu 1650 (ei introd.). Kapteeniluutnantti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1652. Ratsumestari. † murhattu 1673.

Serkku: majuri Johan Rosenschmidt 686 (yo 1648/49).

Sisarenpoika: majoitusmestari Torsten Crantzfelt 1393 (yo 1659/60, † 1674).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 177a; KA valtakunnanregistratuura 4.6.1646 f. 425 (Donation för Majoren Jöns Rosensmidt på Twenne Skatter Skölwijk be:d i Borgo lähn och Sokn), 4.6.1646 f. 426, 8.1.1648 f. 425 (Confirmation för Jöns Rosenschmit, på Öfuerby gårdh [i Kyrkioslätt Sochn i Nylandh belägen], och der vnder liggiande bönder etc.), 5.2.1651 f. 42 (Donation för Majoren Jöns Rosenschmitt på godz i Finlandh ... uthi Nyslotz lähn och Jochas sochen), 22.9.1664 f. 340 (Donation för Öfwersten Anders Munck (katso 1050) uppå sin hustrus förra Mans Jöns Rosensmits godz i Finlandh, them at niuta vnder Norkiöpingz Beslutz wilckor), 11.12.1682 f. 819 (Till Åbo Håfrät angående det dråp som Marcus Jöransson beskylles före skall på sin huusbonde Ryttmäst:n Nils Rosen Schmidt hafwa begångit [A:o 1673]); KA mf. ES 1720 (bb 5) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.11.1654 f. 30v, Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 23.5.1657 f. 24 (Sahl: Majoren welb: Jöns Rossenschmit och hans Broder Ryttmestaren Sahl: Robbert Schmit), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 22.–23.9.1657 f. 33v; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 8.11.1663 (Uplystes 1 gången Wälb: Larss Krantzfältz (katso 1393) gårdh här i Stadhen emoth dhe 175 D:r Kopp:r m:t som hans Swåger Majoren Sahl: Jöns och Ryttmäst:n Robbert Rosenschmitt haffwa förärt till Stadhzens Klocka, effter hwilke sine Swågrar han så wäl gården som myckit annat erfft haffuer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 10 (I). — B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 239; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2831D, 2894D; S. Szabad, Supplement till den introducerade svenska adelns ättartavlor. Del 2 (2008) s. 803.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Rosenschmidt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=101>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Smidt, Nic. Petri. p. 7 || Anförvandt till slottssekreteraren, sist underlandshöfdingen i Åbo Jöns Persson Schmidt, adlad (1640) Rosenschmidt? Dennes son se p. 34.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 10.