Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Lorentz Munck Laurentius Andreæ, nobilis 1050. * 14.3.1640. Vht: Someron Palikaisten herra, eversti Anders Munck († 1678) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Claesdotter Witting. Ylioppilas Turussa 1654/55 Munck Laur. Nob _ 51. † ylioppilaana 10.7.1660. ‡ Somerolle. Naimaton.

Eno: luutnantti Reinhold Witting 416 (yo 1644, † 1667).

Lanko: kapteeni Johan Jägerhorn 775 (yo 1650, † 1712).

Opettaja: Johan Lilius 690.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; KA valtakunnanregistratuura 23.12.1647 f. 412 (Confirmation för Anders Munck på åthskillige köpe godz i Finlandh), 22.9.1664 f. 340 (Donation för Öfwersten Anders Munck uppå sin hustrus förra Mans Jöns Rosensmits (katso 101) godz i Finlandh, them at niuta vnder Norkiöpingz Beslutz wilckor), 17.9.1678 f. 217 (Confirmation på någre Godz för Öfwerste Munk); KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 272 (andra med Arfwingar, som ähr Sahl: Reenhålt Wittingz, Sampt Sahl: Anders Munckz barn, katso 3134). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 289 (Munck och Munck af Sommernäs Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 317 (Munck af Sommernäs, Tab. 3); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 736 (Munck Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3914G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lorentz Munck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1050>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.