Helsingin yliopisto

Tiedot

1653/54 Magnus Hammarman Magnus Nicolai, Fenno 1011. * noin 1640. Vht: Someron kirkkoherra Nils Hammarman (Nicolaus Magni, † 1664) ja Karin. Ylioppilas Turussa 1653/54 Hammarmannus Magn. Nic:i Fen _ 50. — Majoittaja Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä (1670), majoitusmestari (1675). Kiskon ja Kiikalan nimismies 1677. Haapaniemen kartanon vouti 1685. Omisti Kiikalan Simolan ratsutilan. ‡ Kiikalassa 28.5.1705.

Pso: Kristina Pettersdotter Procopaeus.

Isän velipuoli: Pusulan kappalainen Jakob Stigelius 67 (yo 1640, † 1679).

Lanko: Someron kirkkoherra Henrik Procopaeus 953 (yo 1652/53, † 1678).

Lanko: Someron kappalainen Abraham Rautenius 2011 (yo 1668/69, † 1684).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; KA mf. ES 1754 (cc 23) Kiskon käräjät 18.–19.9.1696 s. 221 (Katso 2976); KA mf. ES 1935 (mm 45) Taivassalon käräjät 5.–6.2.1706 f. 20 (Corporalen af Adelsfanan, Manhaftig Magnus Hammarman beswärade sig öfwer sin Swärfader arrendatoren på Wijais Gårdh Olof Elofsson Bergh); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 23. — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 14 (1665. 12 Martii, D:n Nicolaus Hammarmannus præp. et pastor in Somero, una cum suo Sacellano D:n Philippo Marci (katso 7017) humi demandati); K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 62 (XIV), 481 (Tillägg och rättelser. XIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 546 (16.2.1653, mainitaan eräs Magnus Nicolai, jota ei tituloida ylioppilaaksi); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 161, 184–185, 187; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 35 passim (isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 45 #206 (14.1.1665, isä). — A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 53; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1528.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Hammarman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1011>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.