Helsingin yliopisto

Tiedot

28.1.1788 Johan Bonsdorff 10389. * Porvoossa 1.4.1772. Vht: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Haartman. Porvoon lukion oppilas 1782 – 17.1.1788. Ylioppilas Turussa 28.1.1788 [Bonsdorff] Johannes Wiburg _ 678:. Viipurilaisen osakunnan jäsen 30.1.1788 1788. d: 30. Januar. Johannes Bonsdorff. natus d. 1. April 1772. Patre Præposito in Hauho Mag. Petro Bonsdorff. | Promotus Philos. Mag:r d. 22. Junii 1792. | Bibliothecarius Regiæ Academiæ Aboensis a. 180‹–›. | Prof. Lingg. OO. & Græcæ ibd. a. 1807. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [Inskrefven:] 1788. 2. Febr. \ [Namnen:] Johan Bonsdorff \ [Född:] 1772 \ [Fadren:] Contracts Probst \ [Hemorten:] Hauho \ Promov. 1792: Docens 179‹–›; Filos. Adjunkt 1799; Bibliothekarie 1802: Professor 1807. Respondentti 10.6.1791 pro exercitio, pr. Jakob Bonsdorff 9660. Respondentti 16.6.1792 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 22.6.1792. Matkapassi Tukholman kautta Uppsalaan matkustamista varten 5.9.1792. Ylioppilas Uppsalassa 12.10.1792 Johannes Bonsdorff Fenno (* 1772) Philosophiæ Magister Civ. Acad. Aboënsis. Preeses 27.11.1793 pro venia docendi. Todistus registratuurassa 8.9.1794. Turun hovioikeuden auskultantti 17.12.1795. Todistus registratuurassa 30.5.1796. Todistus Porvoon lukion kielten lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 25.9.1800 student den 30.‹!› Januarii 1788. — Viipurilaisen osakunnan kuraattori 1799–1802, kunniajäsen (1818). — Turun akatemian (vuodesta 1828 Aleksanterin yliopiston) itämaisten kielten dosentti 1794, konsistorin amanuenssi 1795, 2. filosofian apulainen 1800, kirjastonhoitaja 1802, piti julkisia kasvatus- ja opetusopin luentoja 1803–07, kreikan ja heprean kielten (vuodesta 1812 kreikkalaisen kirjallisuuden) professori 1807, pakotettu virkavapaalle 1823, ero täysinpalvelleena 1832. Akatemian rehtori 1820–21. † Turussa (ruots. seurak.) 8.7.1840. ‡ Kakskertaan.

Pso: 1802 Erika Emerentia Wasz († 1855).

Poika: Jokioisten kappalainen Erik Napoleon Bonsdorff 13896 (yo 1824, † 1870).

Poika: anatomian ja fysiologian professori, arkkiatri, FM ja LKT Evert Julius Bonsdorff 14213 (yo 1826, † 1898).

Poika: merikapteeni Johan Bonsdorff 15539 (yo 1837, † 1893).

Lanko: kruununvouti Erik Wasz 11071 (yo 1796/97, † 1840).

Vävy: Turun hovioikeuden asessori August Leonard Ahlstedt 14100 (yo 1825, † 1858).

Vävy: senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja, professori, vapaaherra, FM ja MOT Johan Philip Palmén 14354 (yo 1827, † 1896).

Yksityistod. saaja poika: Evert Julius Bonsdorff 14213.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1115; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:16, Konsistorin registratuura 1789–1794 s. 200''; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 190; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 573; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (15.7.1800), (23.2.1802), (1.6.1807); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #384. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 307 (CXXXIX); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 110 (Album Nationis Fennicæ #26); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 316; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #838; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 162. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 166 (Bonsdorff Taulu 16); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 7, 13, 14, 73, 74, 92, 127, 129, 132–135, 139; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 89; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #557R, 601–625P, 3163R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6331; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 733.

Doria respondentti
Doria praeses

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10389>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.