Helsingin yliopisto

Tiedot

(1656) Nils Nycopensis Nicolaus Nicolai 1135. Vht: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664) ja Katarina Iheringius. Ylioppilas Turussa (1656). Eräs Nicolaus Nicolai näytteli Kolmodinin ylioppilasnäytelmässä Genesis ætherea 9.1.1659. Respondentti 23.6.1665, pr. Abraham Thauvonius 14. — Käkisalmen koulun konrehtori 1668, rehtori 1669. Uudenkirkon Vl. kirkkoherra 1672. † noin 1685.

Pso: Katarina Gutrath tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Jonas Thorinus 2428 (yo 1675/76, † 1690).

Lanko: Narvan katedraalikoulun rehtori Karl Gutrath 2182 (yo 1672, † 1676).

Viittauksia: Tuula Saarisen tiedonanto 27.7.2005 (korjaus puolison tietoihin: erään asiakirjan mukaan varusmestari Nils Nykopin äiti oli kirkkoherra Thorinuksen leski Catharina Gudrath); KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 9.–11.12.1673 s. 56 (Kyrkioheerdens Wällärde H: Nicolai Nycopensis klagan öfwer en deel af Frälsse Amptmännerne, som förhålla honom hans deel af Tijonden uthaf dhe Ödes länder som brukas); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–26.11.1685 s. 471 (H:r Ryttmest: Knorring på minte dem, om den förre Kyrkioherdens Enkias försöriande, Nembnandes der wedh H:r Jonam Torinum 2428). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX), 107 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 137, 139 (25.11.1658), 274, 285, 347, 354, 363, 507; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 100, 102, 135, 142, 151, 179, 459; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 50, 65–66. — E. Kolmodinus, Genesis ætherea (1659); M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 269, 270; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 105; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 954 (Nycopensis Taulu 2); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 437 (Nycopensis Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3924R, 4340G (7.5.1656); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3771R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1135>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.