Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1801 Johan Hertell 11505. * Huittisissa 27.12.1782. Vht: Mommolan Härkälän rusthollari Huittisissa Johan Henriksson († 1820) ja Valborg Andersdotter. Porin triviaalikoulun oppilas 9.2.1793 (cl. apolog. #773) – 11.6.1801. Ylioppilas Turussa 16.6.1801 Hertell, Johan. Satac. _ 857. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 17.6.1801 [1801] d. XVII. Jun. Johannes Hertell natus die XXVII Decemb: 1782 Hvittiensis | Phil: Mag:r 1810 | Auscultans Dicasterii supr Abo. Respondentti 20.12.1806 pro exercitio, pr. Gabriel Palander 10877. FK 14.6.1810. Respondentti 21.6.1810 pro gradu, pr. Johan Bonsdorff 10389. FM 6.7.1810. Tuomarintutkinto 11.6.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 21.6.1811. — Porin vt. pormestarina 1831–32. † Huittisissa 24.10.1850. Naimaton.

Sukulainen: Huittisten kappalainen Johan Thurovius 4074 (yo 1694/95, † 1730).

Yksityistod. saaja s.d.: Bror Fredrik Wegelius 12658; s.d.: Gabriel Inberg 12767.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 86a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #1294; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1811 (13.6.1811, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1806–1826 ([1806], 18.11.1807); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (12.5.1806); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #639. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 412 (CLII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 126 (CLII); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 189. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #614R, 2720R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hertell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11505>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.