Helsingin yliopisto

Tiedot

1656/57 Kristoffer Laxenius Christophorus Thomæ, Satacundensis 1174. Vht: Ruoveden kappalainen Tomas (Thomas Sigfridi) ja Margareta Kristoffersdotter. Ylioppilas Turussa 1656/57 Laccenius Christoph. Thomæ _ 55. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1656/57] Christophorus Laccenius. | Sacellanus in Ruowesi. | postea Pastor ibidem. ‹Virheellinen tieto.›. — Apulaispappi Ruovedellä (1667). Ruoveden kappalainen 1681. † Ruovedellä 1688.

Pso: ~1667 Beata Larsdotter Keckonius († 1684).

Veli: Ruoveden kirkkoherra Tomas Laxenius 691 (yo 1648/49, † 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #89; KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 10.–11.6.1678 f. 285v (Coadjutoren H:r Christopher), Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–11.9.1678 f. 410; KA mf. ES 1964 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 16.–19.9.1679 f. 647, 651; KA mf. ES 1964 (nn 6) Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–18.1.1681 s. 81 (hästen som Per Nilsson Tyrni till Coadjutoren Wällärde H:r Christopherum Laxenium försåldt), Ruoveden ja Keuruun käräjät 4.–7.6.1681 s. 205 (Cappellanen Wällärde H: Christopher Thomæ), Ruoveden käräjät 19.–21.10.1681 s. 368 (Sal: H: Larses Keckonii och Sal: Brijta Josephzd:rs Qwarlåtenskap, katso 452), Ruoveden käräjät 30.10.–2.11.1682 s. 759 (Capellanen i Ruowesi Wähl:de H:r Christopherus Thomæ kom nu för Rätta och tilltahlte wähl:de H:r Hindrich Frosterum 2355 och dhess syster Jungfru Maria Erichzdotter om sin hustruss hustru Beata Larssdotters fädhernes och mödernes arff, effter fadheren Sahl: Capellanen H:r Larss Keckonium och modheren Hustru Maria Josephzdotter, sampt systeren Sophia Larssdotter som i Rijga dhödh bleeff, hwilket oaffwitradt innestodh hooss dheres fadher Kyrckioherdhen sahl: H:r Erich Frosterum ... H:r Christophers hustruss samsyster hustru Karin Larssdotter som nu tillstedhes war klandradhe om sin andheel intet, utan sadhe dhen allaredhan fullkomligh betahlt wara), 764. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 71 (XVII); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #89. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 279.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Laxenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1174>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.