Helsingin yliopisto

Tiedot

12.2.1807 Karl Evert Eklund, myöhemmin Ekelund 12097. * Heinolassa 13.10.1791. Vht: Heinolan residenssin vouti, nimismies Johan Eklund ja Sofia Magdalena Maexmontan. Porvoon lukion oppilas 14.3.1803 – 28.11.1806. Ylioppilas Turussa 12.2.1807 [Eklund] Carol. Wib. _ 943. Viipurilaisen osakunnan jäsen 18.2.1807 18/2 1807. \ Carl Eklund \ 10/6 1788 \ Residens Fogde \ Heinola \ Stått Phil. Cand. Examen d. 9. Junii 1814. | Prom. 1815. Amanuens vid Consistorium Acad. i Åbo. Juris Adjunct 1825. | Professor i Romerska och Ryska Lagfarenhet d. ‹–› 1829. Pedagogian tutkinto 2.6.1807. Respondentti 24.10.1810 pro exercitio, pr. Fredrik Vilhelm Pipping 11295. FK 9.6.1814. Respondentti 18.9.1815 pro gradu, pr. Johan Gadolin 9305. FM 13.10.1815. MOK 21.12.1821. Todistus registratuurassa 1.2.1822. Turun hovioikeuden auskultantti 5.2.1822. Preeses 13.12.1824. Todistus registratuurassa 7.4.1825. MOL 12.4.1827. Todistus registratuurassa 16.8.1827. Väitöskirja 11.3.1829 pro doctoratu, pr. Vilhelm Gabriel Lagus 11204. Preeses 10.6.1829 pro munere. Preeses 24.11.1832 pro munere. MOT 17.7.1840 priimus. — Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Turun akatemian konsistorin amanuenssi 1816, yleisen lainopin apulainen 1825. Aleksanterin yliopiston roomalaisen ja venäläisen lainopin professori 1829, virkavapaa 1840. † Helsingissä 9.11.1843. Naimaton.

Äidin isä: Lempäälän kappalainen Mikael Maexmontanus 6790 (yo 1741, † 1774).

Veli: laamanni Gustaf Adolf Ekelund 12760 (yo 1814, † 1854).

Lanko: lääninsihteeri, laamanni Otto Gustaf Utter 12516 (yo 1812, † 1863).

Yksityistod. saaja 24.10.1814: Karl Gustaf von Bonsdorff 12759; 22.11.1814: Nils Ulrik Gylling 12764; 20.5.1815: Karl Fredrik Grönberg 12799; Gustaf Adolf Winter 13180; Ernst Otto Trapp 14555.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1407; HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #68 (sl. 1810); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1822; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 18.5.1825); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #873. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 472 (CLVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 130 (CLVIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1213; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 208. — T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 176; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #849–849P, 1267R, 2955R.

Doria respondentti
Doria praeses

Päivitetty 29.1.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Evert Ekelund. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12097>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.