Helsingin yliopisto

Tiedot

27.4.1807 Pehr Gustaf Bonsdorff 12106. * Turussa (ruots. seurak.) 18.11.1790. Vht: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Bonsdorff 9660 (yo 1779, † 1831) ja hänen 1. puolisonsa Anna Maria Strandheim. Viipurilaisen osakunnan jäsen 5.4.1807 5/7 1807 \ Pehr Gustaf Bonsdorff \ 1790. \ Professor \ Åbo \ Undergått Phil. Cand. Examen d. 7. Junii 1814. | Consistorii Notarie i Borgå. Anställd vid Stats-Secretariatet i St. Ptrbrg. Död. Ylioppilas Turussa 27.4.1807 Bonsdorff, Petr. Gust. Wib. _ 945. Respondentti 23.11.1811 pro exercitio, pr. Karl Georg Ekmark 11425. FK 7.6.1814. Respondentti 31.5.1815 pro gradu, pr. Johan Bonsdorff 10389. FM 13.10.1815. Tuomarintutkinto 8.2.1817. Turun hovioikeuden auskultantti 8.3.1817. — Porvoon tuomiokapitulin notaari 1814. Valtiosihteerinviraston Suomen asiain komitean kanslisti Pietarissa 1821. † Pietarissa (suom. seurak.) 7.7.1825. Naimaton.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1409; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1814 (4.10.1814, Todistus); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1817 f. 35 (21.2.1817, Todistus); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #764. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 471 (CLVIII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 209. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 79; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 162 (Bonsdorff Taulu 6); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #619R, 856R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6273.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Gustaf Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12106>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.