Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Arvid Florinus Arvidus Matthiæ, Pemarensis 1220. Vht: Paimion kirkkoherra Matias Florinus (Matthias Erici, † 1669) ja Elisabet Henriksdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1658 [Florinus] Arvid Matthiæ Pemar _ 58. Respondentti 10.4.1668, pr. Petter Bång U182. — Paimion kappalainen 1669. Akaan kirkkoherra 1693. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1669, saarnaaja pappeinkokouksessa 1696. † Akaassa 1707.

Pso: 1670 Susanna Mårtensdotter Schilling (elossa 1719).

Veli: rykmentinpastori Erik Florinus 798 (yo 1650, † 1656).

Poika: Kangasalan kirkkoherra, FM Mårten Florinus, myöh. Florin 3652 (yo 1690, † 1731).

Lanko: Gabriel Schilling 1591 (yo 1662/63).

Kaima: Hirvensalmen kappalainen Arvid Florinus 2620 (yo 1677/78, † ~1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; KA valtakunnanregistratuura 15.9.1693 f. 538 (Kyrkioherde Fullmacht för Arfvid Florin ... såssom förmedelst Joseph Wallenij 660 befordran till Probst och Kyrkioherde Embetet i Wesilax Achas Pastoratet är kommit att blifwa ledigt, och hoos Oss till dess ehrsättiande underdånigst nembnes och föreslåås Cappellanen i Pehmar Sockn wehllärde Arfwid Florin hwilken icke allenast det goda låfford gifwes, att han är af wakre Studier, uthan har han jämwehl uthi 26 åhrs tijd troligen arbetadt uthi ministerie), [31].12.1697 f. 923 (Till Stats Contoiret om reparation för Achas Sochns kyrkie klocka i Finland), 27.12.1707 f. 133 (Fullmacht, att wara Kiörckioherde wid Achas Pastorat uti Åbo Stifft, för Capellanen därsammastädes Joseph Kolchenius 2464, uti framledne Kiörckioherdens Arfwed Florini ställe); KA mf. ES 1748 (cc 8) Paimion käräjät 26.–27.8.1669 f. 66; KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Urjalan käräjät 26.–27.5.1699 f. 455; KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–27.7.1697 f. 317v (Kyrkioherden ifrån Akas, Ehrewördigh H:r Arfwedh Florinus ... sökt någon Frijheet till Johan Johansons 1820 Rustningz-hemmans oprättande uthi Wijala, hwilket han sigh anträdt att rusta före, som alldeles af Johan är fördärfwat och nu mehra till missbyggnadens ersättiande ingen Egendomb äger, mindre förmår derföre rusta). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 74 (XVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 367, 507; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (313), 464. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 89, 89, 315; Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 395 (Florinus II. Tab. 9); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #698R, 990D, 2342D, 4019D; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 34; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5966 (1719, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #309, 740R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Florinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1220>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.