Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Johan Wialenius Johannes Johannis, Tavastensis 1820. Vht: Etelä-Suomen alilaamanni, Akaan Viialan omistaja Johan Larsson († 1691) ja Elisabet Mårtensdotter Steen. Ylioppilas Turussa 1665/66 Ucalenius‹¿› Johan [Johannis _ 86]. — Korpraali Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1677, majoitusmestari 1678, ero 1691. Omisti Viialan Seppälän 1685–92. Elossa 1698. † (1703).

Pso: Margareta Eriksdotter Spoof (elossa 1718).

Veli: Pirkkalan kappalainen Anders Wialenius 1821 (yo 1665/66, † 1707).

Veli: Gustaf Wialenius 2138 (yo (1671)).

Lanko: tilanomistaja Lempäälässä Matias Spoof 2712 (yo 1679, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 5.–6.3.1669 f. 29 (Underlagmannen Wäll:t Johan Larsson på Wijala); KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 26.–27.11.1680 f. 937v (Qwartermestaren Manhaftigh Johan Johanson); KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 4.–6.7.1681 s. 291 (Qwarter Mestaren Manhaftig Johan Wialenius), Lempäälän käräjät 17.–20.2.1683 s. 964; KA mf. ES 1965 (nn 7) Lempäälän käräjät 26.–27.2.1686 s. 90, Lempäälän käräjät 2.8.1686 s. 143 (Uppbördzskrijfwaren Nils Ring ifrån Tafwastehuus lähn kom nu för Rätta, och begärte opå för detta befallningzmans Wälbet: Gustaf Gaddes wegnar, det Wijala hemman som han sig tillhandlat af för detta Vice Laghmannen Wäll:t Johan Larsson kunde nu lijkmätigdt kiöpebrefwet af d: 17 Martij sidstleden dem emellan om samme hemman uprättat, uplysas lagligen sig till säkerheet. Men Chrono befalln:n Wälbet: Johan Spooff exciperade her emoot ... Vice Lagmans Son Qwartermest:n Manhafft:g Johan Wialænius protesterade och emot upbodet på sin deel i samma Wijala ... Altså kunde bem:te Gaddes begäran om detta upbodet nu icke tillåtas), 145, Lempäälän käräjät 30.–31.1.1688 s. 585; KA mf. ES 1966 (nn 7) Lempäälän käräjät 17.–18.2.1690 s. 1413; KA mf. ES 1967 (nn 10) Lempäälän käräjät 10.4.1693 f. 213v; KA mf. ES 1969 (nn 12) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 13.–14.6.1695 f. 256v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 23.–24.3.1696 f. 118 (Carl Wialenius ... sin bror Johan Wialenius), Kangasalan käräjät 14.–15.9.1696 f. 290v (hoos för detta qwartermest:n Johan Wialenius); KA mf. ES 1970 (nn 14) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.–27.7.1697 f. 317v (Wijala ... som alldeles af Johan är fördärfwat och nu mehra till missbyggnadens ersättiande ingen Egendomb äger, mindre förmår derföre rusta, katso 1220); KA mf. ES 1966 (nn 8) Vesilahden ja Lempäälän käräjät 21.–22.2.1698 s. 635 (för detta Qwartermestaren Johan Wialenius); KA mf. ES 1933 (mm 40) Ulvilan käräjät 25.–27.2.1703 s. 167 (framl: Qwartermästarens Wialenii Enkia, dygdesam Margareta Spoof). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (katso 3233); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 114 (XXVI), 134 (XXXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (110–111); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 120, 130; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 224 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita). — R. Sumelius, Viiala-släkterna. SSV 33–34 (1949–50) s. 164.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wialenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1820>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.