Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Gustaf Tacku Gustavus Matthiæ, Hvittensis 1269. Vht: Huittisten nimismies Matts Sigfridsson Takku († 1656) ja hänen 2. puolisonsa Sara Johansdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1658/59 Tacku Gustav. Matthiæ _ 59. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Gustavus Tacku, Hwitensis | ad decrepitam usq: ætatem vivens ad nullum honestum officium promotus Obiit A:o ‹–›. — Eli ilman vakinaista virkaa toimien asiamiehenä käräjillä ja kotiopettajana. Elossa 1693.

Velipuoli: Huittisten nimismies Tomas Tacku 52 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 189a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #99; KA mf. ES 1923 (mm 10) Kokemäen käräjät 5.–7.10.1658 f. 33v, Kokemäen käräjät 4.–5.3.1659 f. 205; KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 10.–12.11.1659 f. 300v (een Student Gustavus Matthæi Tacku, katso 954); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 9.–11.1.1671 s. 22; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten käräjät 18.–20.9.1676 f. 91; KA mf. ES 1925 (mm 13) Huittisten käräjät 22.–25.2.1682 f. 109, Huittisten käräjät 18.–19.8.1682 f. 160; KA mf. ES 1926 (mm 13) Huittisten käräjät 2.–5.12.1682 f. 213, Huittisten käräjät 14.–16.6.1683 f. 403, Huittisten käräjät 6.–10.3.1684 f. 540, Huittisten käräjät 6.–10.10.1684 f. 635; KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 9v (Studiosus Dns: Gustafvus Tacku, een ogift Man, förekom nu och sigh beswäradhe öfwer Margeta Matzdotter i Lauttakylä, een Enckia, som skall hon bracht i Roop och Rychte, at han henne medh barn rådt); KA mf. ES 1927 (mm 18) Kokemäen käräjät 5.–7.8.1689 s. 298; KA mf. ES 1928 (mm 21) Huittisten käräjät 16.–18.6.1691 s. 302; KA mf. ES 1966 (nn 7) Oriveden käräjät 6.–7.6.1690 s. 1454 (Lensmannen Johan Claesson angaf nu Soldate Enckian Maisa Michkelsdotter ifrån Melli, för det hon råkat i oloflig beblandelse den tijdh hon warit i Hwittis ifrån Sidstledne Jacobj till sidstl: Juuhl, och sedan hon der ifrån hijt till Orhiwesi hemkom har hon i Påskhelgen födt barn ... bekände hoon det ehn gammal Student ben:d Gustaf Tacku henne i Hwittis S:n belägrat); KA mf. ES 1967 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 21.–22.7.1693 f. 301 (Gustaff Tacku kärde till Hendrich Hendrichson i Kariniemi om dess præceptoris Löhn Sex Daler K:m:t och 6 Cappar Korn); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.3.1657 s. 17 (katso 1258). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX); J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 63 (I 23.2.1681 Satag.: "Gustavus Tacku Skall warit 3 åhr borta ifrån Acad: hwarföre dhe andre länsmannerne (!) blefwo tillhåldne dhe honom skulle tillskrifwa att han enteligen nu straxt eller i andre termin sigh infinner och om han det eij gör ..."); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #99.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Tacku. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1269>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.