Helsingin yliopisto

Tiedot

12.3.1659 Arvid Bjur Arvidus Michaelis, Viburgensis 1310. Vht: Lammin kirkkoherran poika Michel Mattsson Bjur (joka ilmeisesti asui Hollolassa) ja N.N. Ylioppilas Turussa 12.3.1659 Bjur Arv. Michaelis _ 60. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1659 Mart. d. 12.] Arvid Michaëlis Biur. Respondentti 1666(?, Marklin), pr. Mårten Miltopaeus 606. — Laukaan kirkkoherran apulainen 1668–70. Vt. kirkkoherra (1675). Asikkalan kappalainen 1676. † 1682...1685.

Pso: Brita Jakobsdotter Raicchaeus († 1695).

Veli(?): Johan Biur tai Sciuhr 1839 (yo (1666)).

Poika: eskadroonansaarnaaja Johan Bjur 3898 (yo 1692/93, † 1709).

Poika: apulaispappi Arvid Bjur 4257 (yo 1696/97, † 1706).

Lanko: apulaispappi Jakob Raicchaeus 2176 (yo 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #35; KA mf. ES 1782 (ee 4) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 3.7.1640 f. 38 (om een häst som Proustens D:ni Matthiæ Nicolai [Lammin kirkkoherra Matthias Nicolai Bjur] Son benemdh Michill Mattzson för een tijdh sedan efter Proustens egin Schrifuelsze ... hafuer tagitt af Stallmästaren Mattz Sigfredson opå bettalningen för Peng:r Sextijo D: K: Myntt), 38v, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 6.11.1640 f. 83 (Kåm för rätta Carll Matzsån på sin Faders Proustens och Kyrckie heerdens wägnar, Her Matzes), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 25.10.1641 f. 126v (Kåm för rätta Carll Matzssånn Kyrckieherdens her Matzes Sån Vthj Lampis Sochn), Hollolan ja Tennilän käräjät 7.2.1642 f. 156v (Kyrckieherdens Her Matzes gielldh i Lampis Sochn), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 2.6.1642 f. 173 (Gambell Her Matz Kyrckieherden i Lampis Sochn); KA mf. ES 1782 (ee 5) Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 8.6.1646 f. 103 (S: Kyrckeheerdes och Prost i Hållåla Prosterij, S: D:nus Mathias Nicolaij och Cappelans Her Abrahams der sammastädes ... bewijss Dat: 1605 den 7 Septemb:), Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 20.–21.7.1649 f. 289 (Carl Matzson i Lampelldo, inlade fordom Befallningzmans wäll:t Daniel Nilsons Räkningh, lydandes huruledes såsom han den 3 Maij 1631 hadhe Clarerat medh denne Carls fader fordom Kyrckieheerden i Lamppis, herr Matz Nicolaj för 1628, 1629 och 1630 åhrs Taxerings Penningar); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 2.11.1649 f. 28 (Carl Matzson i Lampeldo), Lammin käräjät 9.4.1650 f. 70, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 22.–23.11.1652 f. 265, Hauhon, Tuuloksen ja Lammin käräjät 21.–22.2.1653 f. 300; KA mf. ES 1783 (ee 8) Hollolan käräjät 13.–14.11.1660 f. 86v (Kierde Dns: Arvidus Biure till Johan Cnutzson i Toifwoila om 14 Tun:r Span:ll som han hoos honom Åhr 1659 den 13 Jan: skulle i förwaringh nedsat hafwa), 87v; KA mf. ES 1785 (ee 10) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 30.–31.10.1674 s. 165 (Jnlades Sacellani i Asickala Sochn wördige och wällärde H:r Johannis Ætholænij (katso 2866) Skrifwelse af d: 29 hujus, förmälandes att Dom:us Arvidus Biuur will intränga sigh till Asickala Sacellaniam ehuru wäll bem:te Sochnens Ledamöter, af högre och nedrige Ståndz pehrsoner icke willia skillias ifrån bem:te H:r Johan eller han wed dem), Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 22.–24.9.1675 s. 82a (tagandes sedhermehra Prästerskapet som i samma Stugun [d: 28 Februarj under påstående Biskopz tingh här i Padasjoki Präste Gårdh] war inloqerat till wittnen, Nembl: ... vice Pastorem Dn: Arvidum Biur); KA mf. ES 1721 (bb 10) Asikkalan käräjät 29.–30.7.1678 f. 14v (Capelan H:r Arfwidus Biur), 15v (Capelans Bohl i Asickalaby), Asikkalan käräjät 5.–6.10.1680 f. 66v (Alldenstundh efter Kyrkioherdens H:r Arfuedh Biurs angifuande), Asikkalan käräjät 18.–19.2.1681 f. 29 (Angaf Capelan H:r Aruidus Biur), Asikkalan käräjät 13.–14.2.1682 s. 14; KA mf. ES 1722 (bb 11) Asikkalan käräjät 7.–8.9.1685 s. 119 (Capelans Sahl:e H:r Arvidi Enckia Brita Jörensdotter); KA mf. ES 1722 (bb 12) Asikkalan käräjät 15.–16.9.1687 s. 171; KA mf. ES 1723 (bb 13) Asikkalan käräjät 7.–8.3.1692 s. 76 (Capelans H:r Arvidi Biurs Enckia Gudhfruchtige hust: Brjta Jacobssdotter); KA mf. ES 1724 (bb 16) Asikkalan käräjät 2.–3.12.1695 s. 396 (Sahl: Capelanens H:r Arfwedz Erfwing:r ... deres Moder Sahl: Brita Jacobssdotter); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 20.4.1657 (Conrectoris Scholæ wyrdig och höglärde H:r Magistri Johannis Gråå 211 fullmächtigh Arvidus Michaëlis). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76 (XIX); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 5. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 58 V#2584 (Arv. Bjur, Hollolens.); M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 89; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2584R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2610R, 3301.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Bjur. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1310>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bjur, Arv. Michaelis. p. 60 || Vib. 35: 12.3.1659. – Från Hollola. Respondens 1664 u. Miltopæus. Kpl i Asikkala 1676–81.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 76.