Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1818 Jakob Johan (myöhemmin Johan Jakob) Nordström 13220. * Turussa (ruots. seurak.) 20.12.1801. Vht: turkulainen sorvari Matts Nordström († 1823) ja Katarina Holmberg. Turun katedraalikoulun oppilas 7.2.1811 (in cl. prim.) – 12.6.1818 (examen). Ylioppilas Turussa 17.6.1818. Turkulaisen osakunnan jäsen 18.6.1818 18/6 1818. Jac. Joh. Nordström 20/12 1801. | Phil. Doctor 1823. Curator för Åbo Afdelning. Professor i Folk- och Stats-Rätten samt National-Oeconomien. Respondentti 21.3.1821 pro exercitio, pr. Johan Jakob Tengström 11688. Stipendiaattiteesi 6.10.1821, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. FK 9.12.1822. Respondentti 11.6.1823 pro gradu, pr. Fredrik Vilhelm Pipping 11295. FM 27.6.1823. MOK 17.12.1825. Todistus registratuurassa 21.3.1826. Turun hovioikeuden auskultantti 11.4.1826. Preeses 6.12.1826 (Om länsförfattningen i den svenska Norden intill Gustaf den förstes tid. 30 s.). MOL 1829. Väitöskirja 28.3.1832 pro doctoratu, pr. Vilhelm Gabriel Lagus 11204. Preeses 30.11.1832 pro munere. Preeses 30.11.1832 pro munere. Ulkomaisia opintomatkoja 1835, 1847 ja 1852. MOT 17.7.1840 ultimus. Riemumaisteri 30.5.1873. — Turkulaisen osakunnan kunniajäsen, kuraattori 1832–33. Boreaalisen osakunnan inspehtori 1841–46. — Turun akatemian konsistorin ylim. amanuenssi 1825, talous- ja kauppaoikeuden apulainen 1827, ajoittain vt. professorina, kansainvälisen ja valtio-oikeuden sekä kansantalouden professori 1834, ero 1846. Ruotsin valtionarkistonhoitaja s.v. Samalla Lundin yliopiston kanslerinsihteeri 1848, Uppsalan yliopiston 1849. Ruotsin akatemian jäsen s.v. (ei ottanut tehtävää vastaan). Valtiopäivämies Ruotsissa mm. 1853. † Tukholmassa 17.5.1874.

Pso: 1829 Anna Kristiana Synnerberg († 1889).

Appi: kihlakunnantuomari, valtioneuvos Erik Johan Synnerberg 10492 (yo 1789, † 1845).

Yksityistod. saaja s.d.: Gustaf Nordberg 13774; s.d.: Anders Johan Lindqvist 13884; s.d.: Efraim Österberg 13958; s.d.: Pehr Johan Fredrik Brofeldt 14035; s.d.: Jonas Vörman 14036; s.d.: Johan Viktor August Fagerström 14038; s.d.: Johan Fredrik Synnerberg 14064; s.d.: Karl Emil Synnerberg 14065; s.d.: Karl Anders Holm 14096; Kristian Evander 14150; Gustaf Bengt Haartman 14226; s.d.: Johan Julius Ekman 14348; Albert Teodor Synnerberg 15292.

Viittauksia: HYK ms., Turkul. osak. matr. I #137; HYKA, Album 1817–65 s. 20; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 50; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #953. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 583 (CLXIXb); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #20; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 681; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2671–2671P, 2966R, 3882R, 4153R; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 169.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Johan Nordström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13220>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.