Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Petter Masalinus Petrus Christierni, Ingermannus 1361. Vht: Järvisaaren kirkkoherra Inkerissä Krister (Christiernus Georgii, † 1651) ja Lisbetha. Depositio 22.3.1655. Ylioppilas Tartossa 23.3.1655. Ylioppilas Turussa 1659/60 Maselinus‹¿› Petr. Christierni _ 62. — Tuutarin kappalainen Inkerissä (1661). Tyrön kirkkoherra noin 1670. † luult. Tyrössä 1703/04.

Pso: (jo 1671) N.N. Henriksdotter Kors (elossa 1693).

Pson veljenpoika: kapteeni Henrik Kors 4315 (yo 1698, † 1707).

Poika: Liissilän kirkkoherra Johan Masalinus U501.

Poika: Paiden kirkkoherra Erik Masalinus, myöh. Masalin U502 († 1723).

Poika: Perniön kappalainen Petter Masalinus U540 († 1756).

Pojanpojan poika: luutnantti Karl Fredrik Masalin 9073 (yo 1772, † 1790).

Pojanpojan poika: varamaanmittari Henrik Masalin U1303 († 1803).

Pojanpojan pojanpoika: apteekkari Pietarissa Karl Johan Masalin 12048 (yo 1806, † 1825).

Pojanpojan pojanpoika: komissiomaanmittari Karl Erik Masalin 13996 (yo 1824, † 1852).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a; KA mf. ES 1877 (kkk 1) Tuutarin käräjät 25.9.1684 f. 74 (Pastor [aff Tyris] Dn: Petrus Masalinus); KA mf. ES 1877 (kkk 2) Tuutarin ylim. käräjät 16.–18.3.1685 f. 30v, Tuutarin käräjät 24.–25.9.1685 f. 111v; KA mf. ES 1878 (kkk 3) Tuutarin käräjät 1.–5.2.1687 f. 43; KA mf. ES 1878 (kkk 4) Tuutarin käräjät 8.–11.10.1688 f. 96v, Tuutarin käräjät 19.–23.8.1689 f. 99v (Broofougden Erich Masalinus); KA mf. ES 1878 (kkk 5) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 1.–6.9.1690 s. 237 (Broo Fougdens Erich Masalains Mågh Johan Michelson Kaipian); KA mf. ES 1878 (kkk 7) Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1692 s. 199 (Brofougen Erich Masalain ... Masalains Mågh Elias Andersson); KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 29.8.–2.9.1693 s. 273 (... der till medh wore han [Commiss:n och Arrendat:n Johan Hinrichsson Kors] (katso 4315) medh [H:r Erich] Schavon: (katso 2322) när beswägrat, så att Schav: för detta ägdt till hustro Past:is H:r Masalini syster, ägandes nu för tijden Masalinus Korsses syster, hwilket såssom det war bekant, så kunde be:te Attest icke ansees); KA mf. ES 1879 (kkk 9) Tuutarin käräjät 9.–14.3.1694 s. 103 (Brofogdens Sahl: Erich Masalains Enkia hustru Brita Knutzdotter, tillijka medh dess Mågh Elias Pakain, föreente sigh medh handslagh in för Rätten, om den qwarlåtenskap effter bem:te Masalain funnitz); KA mf. ES 1879 (kkk 11) Tuutarin käräjät 16.–20.6.1696 s. 239 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige och wehllärde H: Petrus Masalinus såssom bem:te Annikas (katso 2322) Moderbroder iempte Faderbrodren Förwalt: Andreas Schawonius, nekade, henne sitt fullkombl: Möder- och fäderne bekommit, blott något deröfwer de låfwade een Specifica:on i Morgon inlefwerera), 242; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Tuutarin käräjät 13.–25.9.1699 s. 554; KA mf. ES 1808 (hh 3) Kaprion läänin ylim. käräjät 3.–4.6.1686 s. 138, Ylim. käräjät Pronsemoision hovissa 7.–11.9.1686 s. 234v (katso 1516). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 233 (Dn. Petrus Christierni Ingermannus); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 6; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1005. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 69; Uusi sukukirja III. SSJ 20 (toim. G. Soininen et al., 1952–70) s. 17 (Masalin Taulu 2); K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #210; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2132D; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 570.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Masalinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1361>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.